Prototip de taula d’arts comunitàries

DOCUMENTS
INFORMES
Portada de l'informe Prototip Taula d'Arts

Prototip de taula d’arts comunitàries. Com reforçar les arts comunitàries a la ciutat de Barcelona?

 

El grup de treball "Enfortim les arts comunitàries" parteix de la jornada i del taller desenvolupat per Artibarri l’11 d’abril de 2019 anomenat "Com enfortim les arts comunitàries", en el marc de les Jornades 2019 de Cultura Viva. Fruit d’aquesta jornada es va proposar un grup de treball i exploració sobre un possible prototip de taula o organisme de treball sobre polítiques culturals i arts comunitàries.

 

El present informe recull una sistematització dels resultats del Taller Enfortim les arts comunitàries, realitzat en la Jornada del mateix nom celebrada els dies 10 i 11 d’abril de 2019 a l’Escola Massana per encàrrec de l’Institut de Cultura i en el marc del Programa Cultura Viva.

 

La Jornada Enfortim les arts comunitàries tenia l’objectiu de crear i definir una Taula de treball sobre arts comunitàries a nivell de ciutat. Va constar d’un acte públic en forma de taula rodona que comptà amb dues experiències, procedents de Madrid i de França, i un acte privat en forma de taller al qual van ser convidades 35 entitats i persones. Les participants van ser seleccionades en funció a uns criteris de diversitat relacionats amb el tipus d’entitats, el gènere, les mirades i pràctiques artístiques, les responsabilitats -tècnica, professional, política, associativa-, així com d’acord amb la incidència dels projectes/plans/entitats en determinats territoris i la seva transversalitat. En el Taller es va treballar en tres grups amb una posada en comú posterior de tipus plenari. L’informe present recull els aspectes i marcs comuns i compartits, així com un seguit de matisos o tensions importants a tenir en compte.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES