Què és la plataforma Arxius Oberts?

JORNADES
Presentació Plataforma Arxius Oberts

El passat mes de febrer es va fer la presentació de la plataforma Arxius Oberts a les institucions culturals de Barcelona. Un projecte de Cultura Viva per mostrar els arxius, actius i continguts culturals de la ciutat, i aconseguir que la ciutadania incorpori també els arxius i continguts culturals comunitaris en ella.

 

L'acte va començar amb la presentació institucional per part de Daniel Granados, Delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Vicente, director del Servei de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB, i Eva Sòria, Directora d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals de l’ICUB. “Arxius Oberts forma part d’una estratègia que estem impulsant des de l’Ajuntament, en concret des de l’ICUB, al voltant de la implementació i el reconeixement dels Drets Culturals.  És una de les accions significatives del Pla de Drets Culturals que busca reconèixer i crear nous recursos per garantir l’accés a la cultura i les pràctiques culturals tant del sector professional de la cultura com de la ciutadania”, va explicar Daniel Granados. 

 

Víctor Jiménez i Marc Aguilar de BitLab van ser els encarregats d’explicar el procés, les especificacions tècniques, el prototipatge, els pilots comunitaris i la navegació per la plataforma. “Teníem dos grans reptes: donar a conèixer el patrimoni de forma accessible i capacitar a les comunitats per fer un ús efectiu d’aquest contingut digital cultural. La metodologia de treball que portem emprant des del 2018 per poder resoldre aquests reptes és la recerca-acció. Anem prototipant conjuntament amb les comunitats que tenen aquests arxius, que els custodien i anem trobant noves formes per reutilitzar-los i donar-los a conèixer”, va comentar Víctor Jiménez. 

 

Actualment, l’objectiu d’aquesta plataforma és crear noves maneres de donar a conèixer patrimoni digital cultural, generar nous continguts per a la recuperació de la memòria històrica i digitalització del patrimoni immaterial i oral de la ciutat, i activar espais relacionals per a la compartició, exhibició i recollida de patrimoni cultural digital, públic, comunitari i ciutadà, entre d’altres.

 

Durant la segona part de l’acte es va tractar amb el MACBA i el MNAC els reptes i oportunitats de la digitalització i reutilització de patrimoni cultural

 

Sobre Arxius Oberts

El projecte Arxius Oberts treballa per difondre la idea dels arxius digitals com a bé cultural comú. Té com a objectiu habilitar un laboratori d’innovació participativa entès com un entorn experimental on democratitzar l'accés a arxius digitals culturals; i capacitar tecnològicament a les comunitats realitzant projectes culturals amb retorn social i participació comunitària.

 

Arxius Oberts explora noves maneres de donar a conèixer els arxius digitals a través de narratives culturals; afavoreix la generació de nous arxius des d’una òptica de digitalització de patrimoni cultural – tant material com immaterial-, i de recuperació de la memòria històrica, així com caracteritzar la identitat dels barris i de les seves comunitats a través dels seus arxius i continguts digitals culturals.

XARXES RELACIONADES
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES