El grupo de trabajo Cultura Cooperativa tiene como objetivo fomentar dinámicas de articulación entre las cooperativas culturales de Barcelona con el fin de incrementar la potencia del impacto social y la viabilidad económica.

Durante el curso 2017 - 2018 se realizó un trabajo de exploración de la realidad del cooperativismo cultural de la Barcelona metropolitana que dio lugar a la publicación Cultura Cooperativa: una investigación sobre el cooperativismo cultural barcelonés.

Actualmente, mediante el grupo de trabajo Mancomunar la Cultura da continuidad a este proceso para sistematizar y dar respuesta a las necesidades de las iniciativas de cultura cooperativa y comunitaria.

Accions
- Creació d'un Mercat Social Cultural barceloní a partir de les següents accions:

* La creació del grup de treball Mancomunar la Cultura per a l'articulació i reflexió estratègica entre les iniciatives de cultura cooperativa i comunitària, on es sistematitzin les necessitats dels diferents sectors, les propostes i les accions a desenvolupar de manera conjunta
* La creació d'eines d'intercooperació econòmica, com a plataformes digitals culturals conjuntes; articulades per estructures de segon grau o que mancomunin diferents fases de l'activitat socioeconòmica de les iniciatives.
* La visibilització de la Cultura Cooperativa, amb propostes d'exhibició que serveixin per evidenciar la capacitat de la cultura cooperativa d'articular diferents sectors professionals (per ex: les arts escèniques).
* L'activació de serveis específics de consultoria, formació, acompanyament a la constitució i incubació de cooperatives en l'àmbit de les arts i la cultura.

- Realització de la investigació "Cultura Cooperativa".

Participants
La Ciutat Invisible, Quesoni, Koitton Club, La Tremenda, Metromuster, Nus Teatre, Pol·len, Rocaguinarda, Zumzeig, Ultramarinos, Trama, L'Apòstrof, Tat Lab i La Carbonera.

REDES DEL PROYECTO

No hay redes relacionadas

ACCIONES RELACIONADAS