Introducció i context

Aquest document dona suport al Codi de pràctiques tecnològiques de l’Ajuntament de Barcelona, explica de forma pràctica el concepte de transformació AGILE i expandeix els principis que guien la nova direcció de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) en matèria de tecnologia i innovació: interoperabilitat, agilitat, reutilització, ètica i obertura de coneixements i tecnologia. Els principis i les pràctiques es deriven del Pla de transformació digital Agile de l’Ajuntament de setembre del 2017.

Pretén contribuir i guiar el desplegament, per part de l’IMI, juntament amb les gerències i les unitats de la ciutat, de la intenció estratègica de l’Ajuntament de Barcelona de desenvolupar projectes de serveis digitals seguint les metodologies AGILE. Aquestes metodologies àgils, juntament amb el principi de sobirania tecnològica i la gestió responsable de dades, componen els elements principals de la visió a mitjà termini per a la transformació digital àgil a la ciutat de Barcelona.

L’objectiu d’aquest document, és proporcionar als responsables dels òrgans municipals i de l’IMI una comprensió bàsica dels mètodes àgils i de com el cicle de vida àgil és diferent de les aproximacions tradicionals; explicar com es defineix i com s’implementarà el marc àgil de l’IMI, integrat en el model de projectes i manteniment de serveis digitals existents, i proporcionar directrius per gestionar projectes de desenvolupament i manteniment de serveis basades en mètodes àgils. De manera general, intenta contribuir a fomentar i gestionar el canvi cultural a l’IMI i a les unitats de la ciutat de Barcelona sota la perspectiva de transformació digital àgil.