Parque de Collserola

Para evitar la propagación de la COVID-19, queda prohibido temporalmente acceder a los parques y utilizar los juegos infantiles entre las 20.00 y las 7.00 h.

Volver

  • None
  • None
  • None
  • None
  • None

El parc de Collserola, amb més de 8.000 ha, és un patrimoni natural d'un valor incalculable. La seva importància rau en la proximitat de l'entorn urbà. És un pulmó, un eix vertebrador de la biodiversitat i el connector de dos sistemes aparentment oposats: natura i ciutat.

En el caso de una ciudad como Barcelona, densa y compacta, es una dificultad añadida el hecho de disponer de espacios verdes de grandes dimensiones. Eso confiere todavía más valor a las más de 8.000 hectáreas del parque de Collserola. Su preservación y mantenimiento es, al mismo tiempo, un reto y una garantía de la calidad de vida de los barceloneses.

Historia

La serra va ser declarada parc natural el novembre del 2010, data en què va aparèixer publicat el decret que declarava la zona com a espai protegit en el Diari Oficial de la Generalitat. La gestió de l’espai està a càrrec del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Biodiversidad

En les més de 8.000 hectàrees hi ha una diversitat heterogènia d’ambients naturals, de les quals el bosc mediterrani ocupa una bona part. Gairebé tota la fauna mediterrània hi és present per la convivència del bosc amb altres espais com conreus, prats secs i màquies.
Tot i els incendis forestals que cíclicament afecten el bosc mediterrani i que han anat substituint els alzinars per coníferes com els pins, a Collserola l’alzina continua mantenint-se com l’arbre més representatiu de la serra. A prop de l’alzina (Quercus ilex) i els roures (Quercus robur), trobarem també aurons blancs i negres ( Acer campestre i Acer monspessulanum) i una gran representació de bosc de ribera vora de les rieres i els torrents de la zona amb profusió d’àlbers (Populus alba), pollancres (Populus nigra) i freixes (Fraxinus angustifolia). Entre els arbres fruiters, l’avellaner (Corylus avellana), el magraner (Punica granatum) i el cirerer silvestre (Prunus avium). També és possible veure desmais (Salix alba) i oms (Ulmus pumila). Entre la vegetació arbustiva, trobem alocs (Vitex agnus-castus), l’arç blanc (Crataegus monogyna), l’arboç (Arbutus unedo), marfull (Viburnum tinus), aladern (Rhamnus alaternus), el lligabosc (Lonicera japonica) i l’heura (Hedera helix).

Paisajismo y diseño

Collserola evidencia una gran diversitat paisatgística. Això és, en part, també gràcies a la gran pressió humana exercida. Aquesta pressió antròpica ha configurat un mosaic d’espais que aplega zones forestals, espais agrícoles, praderies, espais de vegetació de màquia, etc.
La seva disposició, que abasta tot el límit nord de la ciutat, actua com a frontera i delimita la ciutat entre dos grans elements naturals: el mar al sud i la serra al nord. Aquest gran parc longitudinal que representa la serra per a Barcelona conté el potencial de ser, al mateix temps, un gran espai verd en contacte amb la trama urbana i el punt de partida de tota una sèrie de corredors verds que uneixen la ciutat amb el mar. Una unió que és molt visible a través de Montjuïc per l’oest, però que és factible des del Besòs per l’est i també pel centre urbà interconnectant diferents parcs urbans. Aquests corredors relacionen espais que van des del parc de la Ciutadella i els parcs lineals de la façana marítima fins al parc de les Aigües, el parc del Guinardó, el Park Güell i el parc de la Creueta del Coll, entre d’altres.

Traductor de google :
Dirección:
Ctra Església, 0092
Distrito:
Sarrià-Sant Gervasi
Barrio:
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Ciudad:
Barcelona

Dirección

  • Ctra Església, 0092 (Sarrià-Sant Gervasi)
  • Ctra Aigües, 33 (Les Corts)
  • C Lliçà, 15 (Nou Barris)
  • C Germans Desvalls, 52 (Horta-Guinardó)

Teléfono

Tel.:
932803552 C. Informació Parc Collserola
Tel.:
932800672 C. Informació Parc Collserola
Tel.:
932803552 C. Informació Parc Collserola
Tel.:
932800672 C. Informació Parc Collserola

Comparte este contenido