espai c a l’Escola Ramon Llull

Ricardo Cárdenas
Amb la mediació d’ HANGAR


Escola Ramon Llull

L’Escola Ramon Llull (L’Eixample) va ser posada en marxa l’any 1931, responent al model d’escola nova, tant en el seu model pedagògic com en la seva concepció arquitectònica. L’edifici d’estil noucentista, dissenyat per Josep Goday, és lluminós i obert als quatre vents i respon a l’ideal d’escola bella.

L’Escola Ramon Llull s’incorpora al programa espais c en la seva novena edició (2023-2024), encaixant-lo en el seu projecte educatiu, que té com a base vertebrar l’ensenyament amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de l’alumnat a través de la curiositat, la investigació i l’aprenentatge actiu.

Ricardo Cárdenas

Ricardo Cárdenas és l’artista seleccionat en la convocatòria d’HANGAR per vincular-se a l’espai c de l’Escola Ramon Llull.

Artista indisciplinat que desenvolupa el seu treball flexiblement a través d’una investigació-pràctica, que procura traspassar les estructures constretes de temps i lògiques habituals en la pràctica artística contemporània.

En la seva praxis desenvolupa estratègies que tensionen i qüestionen l’homogeneïtat en els relats de caràcter social, situant els projectes des de narratives que emfatitzen la potència de les micro-històries, com a formes de contraposició dels relats hegemònics, que procurin espais d’expressió subjectiva i incitin a desenvolupar altres formes d’imaginació política.

Graduat en Arts Visuals per la Facultat d’Arts i Disseny (UNAM), va cursar el Programa Educatiu SOMA (Generació 2015) a Mèxic i, a Barcelona, el Programa d’Estudis Independents del MACBA (2017).

Beneficiari de la beca BCN Producció 22-23 (La Capella, Institut de Cultura de Barcelona) amb el projecte “A la deriva. Contranarratives emocionals de la immigració”. Ha estat seleccionat a la XVII Biennal de Fotografia del Centre de la Imatge. A més, va guanyar la Beca de Residència Cultural Casa Vecina el 2016. Ha mostrat la seva feina en diferents espais de Mèxic, EUA, Espanya, Portugal, Bèlgica i Holanda. Des del 2018 col·labora al Grup de Treball de Ràdio Web MACBA.

HANGAR

HANGAR ha realitzat una convocatòria entre els i les artistes residents, específicament orientada a participar per primera vegada a espais c. A continuació, ha implicat a l’equip educatiu de l’Escola Ramon Llull en la selecció de l’artista resident.

HANGAR és un centre de producció i investigació artística establert a Barcelona des de fa més de vint anys. Forma part de la xarxa de Fàbriques de Creació. La seva missió és recolzar als creadors en totes les fases del procés de recerca i de producció dels seus projectes, facilitant l’accés als recursos materials i tècnics necessaris, aportant un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixements.

L’objecte d’HANGAR és defensar un espai experimental i facilitar l’accés a les eines de producció i recerca artística, amb un funcionament coral des de el qual es defineix l’ethos democràtic del projecte. Entre altres recursos, el centre ofereix espais de taller destinats a artistes tant locals com nacionals i internacionals interessats a fer una residència al centre d’un període temporal de fins a dos anys. HANGAR ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats de l’ancoratge dels projectes en altres sectors.