Acord per la reubicació de l’Escola Entença i del Parc de Bombers de l’Eixample

L’acord assolit és de gran importància per a la ciutat, i en especial per al districte de l’Eixample. Es desbloqueja la ubicació definitiva de l’Escola Entença, que se situarà al solar del carrer de Provença, al costat de l'Hospital Clínic, i també la dels Bombers de Joan Miró, que es traslladarà al solar on actualment hi ha un concessionari de la Mercedes, a la confluència dels carrers del Comte d’Urgell, l’avinguda de Sarrià i el carrer de Londres.

05/07/2024 13:17 h

Ajuntament de Barcelona

Nova ubicació del parc de Bombers de l’Eixample

La Comissió de Govern ha aprovat un conveni urbanístic amb la propietat del solar on actualment hi ha un concessionari de la Mercedes, a la confluència de l’avinguda de Sarrià amb els carrers del Comte d’Urgell – Londres, que permetrà ubicar-hi el Parc de Bombers situat actualment al parc de Joan Miró. S’ha acordat requalificar el solar de l’actual concessionari, que requerirà posteriorment una modificació del MPGM i una reparcel·lació. El conveni preveu que durant la tramitació dels instruments urbanístics, la licitació dels projectes i fins a l’inici d’obres, es permetrà la permanència transitòria de l’oficina de vendes de vehicles en la seva ubicació actual. L’inici d’obres està previst a partir del 2029.

El trasllat del Parc de Bombers permetrà que el parc de Joan Miró recuperi l’espai que temporalment ocupa aquesta instal·lació de 1.964 m2 de superfície útil. 

Nova ubicació de l’Escola Entença

S’ha assolit un gran acord tècnic perquè al solar del carrer de Provença s’hi ubiquin dos equipaments: l’Escola Entença, que es troba en mòduls prefabricats a La Model, en espera d’una ubicació definitiva, i un equipament sanitari vinculat a activitats de l’Hospital Clínic Barcelona – Servei Català de la Salut. 

L’escola s’ubicarà al solar adjacent del carrer de Villarroel, amb una superfície de 2.908,50 m2 en total, 2.291,82 m2 dels quals formen part del nou solar, i  616,68 m2 de la planta baixa de l’edifici d’habitatges construït al carrer de Villarroel, 34, de propietat municipal. En la part del solar adjacent al carrer de Casanova s’hi ubicaria l’equipament sanitari, reservat per a activitats de l’Hospital Clínic Barcelona – Servei Català de la Salut.

Amb aquesta operació, que caldrà anar concretant amb diversos tràmits, es desencalla el futur de dos equipaments absolutament necessaris i reivindicats pel Districte i el barri de l’Esquerra de l’Eixample. Arriba després de mesos de negociacions i de treball a diverses bandes i a diferents nivells, per trobar solucions un cop aclarit el futur de l’ampliació de l’Hospital Clínic Barcelona, amb la signatura, aquest mes de gener, del conveni per a la construcció del nou Campus de Salut de l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona a les pistes esportives universitàries.

L’objectiu ara és poder disposar, en el termini de sis mesos, d’un document que garanteixi els termes de l’acord i permeti detallar els propers passos i els tràmits de planejament i de gestió urbanística necessaris fins a la cessió del sòl per a la construcció efectiva dels equipaments educatiu i sanitari, prevista a partir del 2028. 

Acord multilateral per resoldre el futur dels equipaments 

D’una banda, a l’acord per a la reubicació definitiva de l’Escola Entença s’hi ha arribat amb el treball conjunt i la complicitat de tots els grups municipals presents al Districte (Junts, ERC, Barcelona en Comú i PP), que el mes de febrer passat va acordar per unanimitat crear una taula de treball amb tots els partits polítics de l’Eixample, el Consorci d’Educació i la Gerència del Districte, per treballar conjuntament una proposta de solució definitiva per a l’Escola Entença.

D’altra banda, el conveni per a la transformació urbanística de l’illa delimitada pels carrers de Londres, avinguda de Sarrià i Comte d’Urgell, aprovat per la Comissió de Govern, permet trobar una ubicació definitiva a la Caserna de Bombers de l’Eixample.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades