La salut i els drets sexuals i reproductius del veïnat, en xifres

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Salut Sexual, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha fet públic l’informe “Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona 2022”. El document recull indicadors clau des de la perspectiva dels drets humans per oferir una visió completa de la situació actual a la ciutat i identificar àmbits de millora i promoció de la salut i dels drets.

14/02/2024 17:46 h

Ajuntament de Barcelona

L’informe “Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona 2022” se centra en diversos aspectes, com la diversitat sexual, la percepció de la discriminació, les violències masclistes, les infeccions de transmissió sexual (ITS) entre la població o la planificació de l’embaràs, entre altres, i té en compte els factors socioeconòmics i demogràfics que els afecten.

El jovent impulsa el canvi

Pel que fa a la salut i els drets sexuals, l’informe destaca que a Barcelona l’orientació sexual majoritària en dones i homes és l’heterosexual. No obstant això, en les persones joves i especialment en les dones, la proporció de les que s’identifiquen com a lesbianes, gais o bisexuals és més elevada que en altres franges d’edat i, a més, són les noies les que expressen amb més llibertat la manera d’entendre i experimentar la pròpia sexualitat.

Un total de 659 serveis d’atenció per agressions sexuals l’any 2022

El document subratlla l’augment del nombre de denúncies per violència masclista a la ciutat, sobretot de dones joves. També creix el nombre de serveis d’atenció per agressió sexual, un 41% més que l’any 2021. En el 90% dels casos les víctimes són dones, mentre que el 100% dels agressors són homes. Quant a les infeccions de transmissió sexual, continua l’increment entre els homes, sobretot de gonocòccia i clamídia, mentre que entre les dones la incidència és estable. El VIH mostra un repunt del 32,5% entre els homes.

La fecunditat es continua reduint

Sobre salut i drets reproductius, l’informe indica que malgrat la millora pandèmica i econòmica, els naixements continuen a la baixa. El 2022 van néixer 11.588 infants, i hi va haver 17.165 embarassos en dones d’entre 15 i 49 anys, el 33,6% dels quals van acabar amb una interrupció voluntària.

Es mantenen les desigualtats segons el lloc de naixement i de residència en les adolescents. Els parts amb cesària es mantenen respecte als anys anteriors, amb un 31,5%, i superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (15%). La salut neonatal mostra algunes variacions lleus, amb un lleuger repunt del baix pes dels nadons i el baix pes per setmanes gestacionals.

Finalment, sobre l’educació sexual a l’escola, destaca que la cobertura del programa “Parlem-ne; no et tallis!”, de l’ASPB, es recupera progressivament, tot i que encara presenta nivells inferiors als d’abans de la pandèmia.

Etiquetes associades a la notícia