Especials

Descobreix en profunditat temes destacats de la ciutat a partir de webdocs, vídeos i infografies.
  • Zona de baixes emissions

    T’expliquem quina és l’àrea que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es restringirà la circulació de determinats vehicles en episodis de contaminació ambiental.
  • Què respires quan respires

    Saps com la contaminació t’afecta la salut? T'ho expliquem en aquest interactiu.
  • Pla d’allotjaments turístics

    Un webdoc per conèixer tot el que regula el nou Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT).