Especials

Descobreix en profunditat temes destacats de la ciutat a partir de webdocs, vídeos i infografies.
 • Resum mensual Info Barcelona

  Tota la informació mensual sobre l’actualitat municipal resumida en un vídeo.
 • Zona de baixes emissions

  T’expliquem quina és l’àrea que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es restringirà la circulació de determinats vehicles en episodis de contaminació ambiental.
 • Què respires quan respires

  Saps com la contaminació t’afecta la salut? T'ho expliquem en aquest interactiu.
 • Pla d’allotjaments turístics

  Un webdoc per conèixer tot el que regula el nou Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT).