Pressupost expansiu per fer front a l’emergència social i impulsar l’economia el 2021

Per segon any consecutiu es planteja una proposta de pressupost municipal expansiu que preveu un augment de la despesa i de la inversió per fer front a l’emergència social i impulsar l’activitat econòmica a la ciutat. De cara al 2021 es plantegen uns comptes rècord de 3.231 milions d’euros, amb un creixement del 6,5% respecte als actuals. 

06/11/2020 19:20 h

Ajuntament de Barcelona

Ingressos condicionats per la covid-19

Un factor doble afecta aquesta partida: d’una banda, la congelació dels tributs municipals i la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses, prevista a les ordenances fiscals, que farà minvar els recursos propis que arriben a les arques municipals. De l’altra, el creixement de les aportacions extraordinàries de l’Estat i la suspensió de les regles fiscals, que permetran utilitzar els romanents i endeutar-se.

Més despesa i més inversió

La despesa corrent arriba als 2.415,5 milions d’euros, un 1,2% més que al pressupost vigent.

Les inversions arriben a una xifra rècord de 795,4 milions d’euros, que inclou la inversió municipal prevista al Pla d’inversions municipal (PIM), que creix més d’un 30%, i la que s’executarà des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHB) i l’empresa BSM.

Entre les partides d’inversió destaquen les següents:

  • La construcció d’habitatge social per incrementar el parc d’habitatge públic, una de les prioritats del Govern (190,9 milions).
  • La transformació de l’espai públic per combatre l’emergència climàtica i continuar avançant en el disseny d’una ciutat més amable per a les persones (158,7 milions).
  • Una reserva extraordinària de 130 milions d’euros per atendre les necessitats de la Barcelona postcovid.

La proposta es començarà a negociar amb els grups municipals per cercar el màxim consens possible i s’haurà de sotmetre a aprovació inicial a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de novembre per aprovar-se definitivament al Ple de desembre.