Més de quatre-centes organitzacions metropolitanes es comprometen amb Barcelona Demà

Barcelona Demà començarà el 28 d’abril amb la posada en marxa dels Cicles Metropolitans. Es tracta d’un conjunt d’activitats presencials i virtuals organitzades per posar les bases de les missions del Compromís metropolità 2030, el nou pla estratègic de la metròpoli dels cinc milions. El procés participatiu impulsat pel Pla estratègic metropolità de Barcelona ja ha sumat, de moment, el compromís de participació de 428 organitzacions metropolitanes.

07/04/2021 13:27 h

Ajuntament de Barcelona

La finalitat del pla és impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona tenint en compte també el context d’emergència climàtica i les condicions del món creat per la pandèmia i els seus efectes.

Sis maneres d’entendre la metròpoli

Els sis blocs temàtics en què s’estructuren les activitats de Barcelona Demà responen a les diferents mirades per analitzar la regió metropolitana i definir-ne els reptes de futur.

  • Metròpoli resilient: amb els recursos bàsics garantits, més saludable i adaptable davant les incerteses.
  • Metròpoli pròspera: que ofereix oportunitats per al desenvolupament econòmic i social per a totes les persones i territoris.
  • Metròpoli cohesionada: connectada, en xarxa i accessible, que impulsa un progrés sostenible i inclusiu.
  • Metròpoli intel·ligent: vital i diversa, que posa en relleu la recerca i la cultura com a eixos fonamentals per al seu desenvolupament.
  • Metròpoli multinivell: amb una governança complexa, que es projecta des de l’escala dels barris al conjunt del territori.
  • Metròpoli oberta: mediterrània, europea i de vocació global.

A cadascun d’aquests temes es dedicarà un dels Cicles Metropolitans, amb una durada de tres setmanes:

  • Durant la primera setmana les sessions es duran a terme al CCCB i es posaran les bases del debat.
  • Durant la segona setmana s’aprofundirà en el debat de les jornades inicials incorporant-hi la mirada territorial. Les sessions es duran a terme en una ciutat de la regió metropolitana.
  • Durant la tercera setmana es farà un debat virtual sobre les missions proposades que reunirà tots els actors que hi hagin participat.

Paral·lelament a les jornades obertes, tindrà lloc el debat en línia a la plataforma Decidim que ha habilitat el PEMB per a aquest procés, on s’aniran penjant documents i vídeos de persones expertes, entre d’altres productes comunicatius.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia