Nou conveni per a la reutilització d’equipaments informàtics municipals en desús

Acord amb l’Associació Pangea per continuar reaprofitant els dispositius informàtics municipals i garantir-ne l’ús per part d’entitats socials i col·lectius vulnerabilitzats. Mitjançant un procés de recondicionament, els equips passen a tenir una segona vida. La iniciativa es va iniciar el mandat anterior i ara s’ha ampliat per als propers quatre anys.

29/04/2023 11:41 h

Ajuntament de Barcelona

La novetat principal d’aquest nou acord és que ara s’amplia l’adhesió al programa a tots els ens adscrits a l’estructura municipal: organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions de l’Ajuntament de Barcelona.

Els equips se cedeixen a entitats del Circuit Pangea, la plataforma col·laborativa integrada per iniciatives de l’economia social i solidària, que recullen, restauren i fan la distribució local dels dispositius digitals a les entitats receptores a preus limitats als costos de recondicionament (entre 40 i 120 euros). Els equips no aptes per a la reutilització es reciclaran de manera adequada.

Interès social dels col·lectius

Els receptors hauran de ser, prioritàriament, col·lectius d’interès social, com ara cooperatives, fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre, així com equipaments públics o particulars acompanyats de serveis socials, famílies derivades pel Consorci d’Educació, persones o famílies en situació de vulnerabilitat o famílies amb menors a càrrec en període d’escolarització que no disposen d’equipaments informàtics aptes per a l’aprenentatge.

 

Etiquetes associades a la notícia