Canvi de nom de 21 estacions ferroviàries

Més de vint estacions de metro, FGC, rodalies i Tram de l’àrea metropolitana, deu a la ciutat de Barcelona, canviaran de nom properament amb l’objectiu de donar sentit a tota la xarxa de transport públic ferroviari com un sistema integrat. A part d’adequar la denominació de determinades estacions a la realitat del lloc on es troben, especialment si hi ha reivindicacions veïnals o municipals, també es vol evitar confusions entre els usuaris: es dona el mateix nom a estacions d’enllaç de dos operadors diferents i s’elimina la repetició de noms en estacions que no estan enllaçades.

09/05/2022 17:26 h

Ajuntament de Barcelona

L’ATM, seguint les recomanacions de la seva Comissió de Nomenclatura, que reuneix administracions i operadors de transport, i amb l’assessorament de l’Institut d’Estudis Catalans, ha aprovat els canvis següents:

1. Adequació a la realitat del lloc

 • L’estació de metro Drassanes passa a denominar-se La Rambla | Drassanes.
 • L’estació de metro Vall d’Hebron passa a denominar-se Vall d’Hebron | Sant Genís
 • L’estació de metro Llucmajor passa a denominar-se Llucmajor | República.
 • L’estació de metro Congrés passa a denominar-se Congrés | Indians.
 • La parada de Tram de Wellington passa a denominar-se Wellington | UPF.

2. Unificació de noms d’estacions intermodals

 • Les estacions Fabra i Puig, de metro, i Sant Andreu Arenal, de rodalies, s’unifiquen en Fabra i Puig. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de rodalies.
 • Les estacions Sant Andreu, de metro, i Sant Andreu Comtal, de rodalies, s’unifiquen en Sant Andreu. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de rodalies.
 • Les estacions Clot, de metro, i Clot-Aragó, de rodalies, s’unifiquen en El Clot. Per tant, es modifiquen totes dues denominacions.
 • Les estacions Torre Baró | Vallbona, de metro, i Torre Baró, de rodalies, s’unifiquen en Torre Baró | Vallbona. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de rodalies.
 • A Terrassa, les estacions Terrassa Estació del Nord, de FGC, i Terrassa, de rodalies, s’unifiquen en Terrassa Estació del Nord. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de rodalies.
 • A Martorell, les estacions Martorell Central, de FGC, i Martorell, de rodalies, s’unifiquen en Martorell Central. Per tant, es modifica la denominació de l’estació de rodalies.

3. Diferenciació d’estacions no enllaçades

 • A l’Hospitalet de Llobregat, les estacions Bellvitge de metro i de rodalies passen a denominar-se, respectivament, Bellvitge Rambla Marina i Bellvitge | Gornal.
 • A Rubí, les estacions Rubí de FGC i de rodalies passen a denominar-se, respectivament, Rubí Centre i Rubí Can Vallhonrat.
 • A Sant Cugat del Vallès, les estacions Sant Cugat de FGC i de rodalies passen a denominar-se, respectivament, Sant Cugat Centre i Sant Cugat Coll Favà.
 • A Santa Perpètua de Mogoda, l’estació de rodalies passa a denominar-se Santa Perpètua de Mogoda La Florida. La nova estació de rodalies que s’obrirà al municipi es denominarà Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes.

Les estacions de Rodalies de Catalunya – Renfe dins del municipi de Barcelona són anomenades internament per l’operador anteposant Barcelona al nom i, per exemple, Barcelona Clot-Aragó passarà a ser Barcelona El Clot.

Etiquetes associades a la notícia