El futur ja és present a les places i els eixos verds de l’Eixample

El pla Superilla Barcelona transforma el model de carrer per generar una xarxa de nous espais d’estada i de passeig a la ciutat del segle XXI. Implementarà una nova infraestructura ambiental per fomentar la vida al carrer, la mobilitat sostenible i el comerç de proximitat. L’inici de les obres està previst per al juny del 2022.

10/02/2022 13:09 h

Ajuntament de Barcelona

El nou model urbanístic Superilla Barcelona fa un salt d’escala per iniciar la transformació de l’Eixample després de les experiències prèvies en barris com Sant Antoni, el Poblenou i Horta.

Aquest és el districte amb menys espais d’estada per a la ciutadania i amb més contaminació, provocada per la presència elevada de vehicles privats i la manca d’espais verds. Els projectes executius que encetaran el canvi profund en l’ordenació de l’espai públic de l’Eixample es corresponen amb quatre grans places i quatre eixos verds.

Un model de carrer innovador per al segle XXI

Fruit del disseny col·laboratiu dels quatre equips guanyadors del concurs i l’Oficina Tècnica Superilla Barcelona, neix el nou model de carrer en què es basen els eixos verds, amb criteris comuns pel que fa a usos, mobilitat, verd, accessibilitat, paviment, mobiliari i enllumenat. El nou model de carrer serà únic per a totes les transformacions que es duguin a terme a la ciutat, i els quatre que comencen la transformació són els carrers de Rocafort, del Comte Borrell, de Girona i del Consell de Cent.

Amb una nova infraestructura ambiental, el carrer està dissenyat per fomentar la vida quotidiana en l’espai públic i estimular el comerç de proximitat, alhora que es redueixen el soroll i la contaminació.

  • S’hi prioritza els vianants i es limita la circulació rodada a 10 km/h, cosa que converteix els vehicles en agents convidats. S’hi garanteix el pas de serveis urbans i vehicles d’emergència.
  • Hi haurà una plataforma única, desapareixerà l’asfalt i es proposarà un paviment de panot i granit.
  • Un carrer accessible al cent per cent, amb elements de suport com encaminadors, botonadures, semàfors, indicadors de pas, etc.
  • S’hi col·locarà més mobiliari urbà: bancs, fonts, zones de joc i taules.
  • S’hi augmentarà el verd, que actualment només ocupa un 1%, i es passarà a un mínim del 10%, cosa que donarà més protagonisme a l’arbrat en el paisatge urbà. Lledoners, til·lers i altres espècies ocuparan la part central del carrer per aconseguir més frondositat. El terreny serà permeable, amb un sistema per reaprofitar l’aigua de pluja.
  • S’hi renovarà la il·luminació, amb un enllumenat pensat per a les persones i no per als vehicles.

A més, als encreuaments dels eixos amb els carrers transversals, s’hi crearan 31 placetes, que seran llocs d’estada i espais de joc infantil.

Quatre noves places grans

Aprofitaran els característic xamfrans i s’ubicaran als encreuaments del carrer del Consell de Cent amb els carrers de Rocafort, del Comte Borrell, d’Enric Granados i de Girona. Cada una tindrà 2.000 m2 i un disseny singular, ideat per cada equip guanyador, però fonamentalment hi ha dos models de plaça: les del Comte Borrell i Girona seran espais cívics que acolliran activitats; les de Rocafort i Enric Granados seran espais enjardinats i d’estada.

Els vuit projectes executius que enceten la gran transformació de l’Eixample tenen un pressupost de 52,3 milions d’euros.

Un pla per fer front als reptes de futur

Aquests quatre eixos i places són el primer pas de la gran transformació de l’Eixample. El pla preveu que el 2030 s’hagin creat 21 eixos verds i 21 places grans.

És una de les principals actuacions del pla Superilla Barcelona, que capgira el concepte d’espai públic i trenca amb el model desenvolupat en les últimes dècades. Tanmateix, manté l’esperit del pla Cerdà, amb valors vinculats a la salut i la democratització de l’espai públic, i l’adapta a les necessitats actuals i de futur.

L’objectiu del pla Superilla Barcelona és aconseguir una ciutat més justa, saludable, inclusiva i diversa, amb quatre grans fites:

  • Transformar l’espai públic.
  • Millorar els barris.
  • Reactivar els teixits econòmics.
  • Impulsar la mobilitat sostenible.