Mirada intercultural en les licitacions municipals

Catorze licitacions municipals ja han incorporat la clàusula especial per afavorir la contractació de persones d’origen divers. La mesura, impulsada fa prop d’un any, és una de les actuacions del pla Barcelona Interculturalitat, que té com a objectiu reflectir al si de l’Ajuntament la pluralitat de la ciutat.

02/04/2023 10:00 h

Ajuntament de Barcelona

Prop de dos anys després que s’aprovés, la mesura de govern d’interculturalitat s’ha executat en un 76,2%. 

En el desplegament de la mesura de govern també destaquen les actuacions següents:

  • Posada en marxa de la Comissió Interdepartamental per a la Interculturalitat.
  • Pla d’interculturalitat propi en quatre districtes: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i l’Eixample.
  • Criteri de perspectiva intercultural en totes les subvencions.
  • Nou pla d’acció de la Xarxa BCN Antirumors, 2022-2026.
  • Col·laboració amb projectes europeus sobre la formació dels recursos humans municipals, sobre els aspectes que determinen la discriminació d’origen racial, ètnica i religiosa de joves i sobre la discriminació del poble gitano.
  • Servei tècnic específic per afavorir la diversitat dins del mateix Ajuntament.
  • Guia de comunicació amb perspectiva intercultural.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades