El PEUAT s’actualitza mantenint l’esperit i els objectius inicials

El Ple del mes de desembre ha aprovat l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) per adaptar-lo al marc normatiu i el context actual i fer que continuï sent una eina fonamental per garantir el dret a l’habitatge, la vida quotidiana i el turisme sostenible. La proposta inicial es va aprovar al gener, i s’ha enriquit amb l’aportació dels grups municipals, veïnat i entitats. Entre les modificacions del pla destaquen les referents als habitatges d’ús turístic i les llars compartides.

10/12/2021 15:52 h

Ajuntament de Barcelona

Llars compartides

El text preveu que la regulació de l’activitat de llars compartides es faci posteriorment, mitjançant una ordenança municipal que obligarà a revisar i, si calgués, modificar puntualment el PEUAT.

Mentre aquesta ordenança no s’elabori, el nou PEUAT mantindrà la prohibició de llogar habitacions turístiques per períodes de 31 dies o menys.

Només s’admetran en habitatges d’ús turístic que es reconverteixin en residència habitual.

Habitatges d’ús turístic

La zona específica 2 (la corona que envolta el centre de la ciutat) passa a ser considerada de decreixement, com la zona específica 1 (el centre de la ciutat). Per tant, si tanca un habitatge d’ús turístic (HUT) a la zona 2 ja no se’n podrà implantar cap de nou a la mateixa zona i només se’n podrà obrir un de nou a la zona 3, la de creixement contingut.

S’elimina la bossa existent d’HUT que s’havien donat de baixa a les diferents zones de la ciutat i que estava formada per 46 habilitacions d’HUT que es podien tornar a implantar.

Altres modificacions

  • S’elimina l’obligatorietat de reduir un 20% el nombre de places a les grans rehabilitacions.
  • El 22@ Nord es declara zona de manteniment. Es considera un àmbit estratègic que cal estabilitzar i on cal promoure la mixtura d’usos. No s’hi admet l’ampliació del nombre de places dels establiments existents ni s’hi accepten habitatges d’ús turístic.
  • Es crea una nova regulació per a les residències d’estudiants en sòls no qualificats d’equipament i no se’n permetrà la nova implantació a les zones de decreixement i de manteniment, excepte si es reconverteix un allotjament turístic o alberg de joventut.
  • S’elimina la possibilitat d’implantar nous allotjaments a carrers d’entre 6 i 8 metres d’ample. Els nous establiments s’han d’instal·lar en carrers amb un mínim de 8 metres d’ample.
  • S’incorpora un estudi econòmic i financer al pla, que reflecteix que el fet de posar condicions a la implantació de determinades activitats, com l’ús d’allotjament turístic, no té una incidència rellevant des del punt de vista econòmic, tenint en compte que el planejament vigent permet donar altres usos als immobles —residencial, comercial, d’oficines, etc.— i això fa que el valor no s’alteri significativament.
  • S’actualitza el cens incorporant-hi el cens d’allotjaments turístics.

Aprovació al Ple

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest 23 de desembre l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics. El document ha tingut els vots favorables del Govern municipal i ERC.

Etiquetes associades a la notícia