Nou pla per climatitzar les escoles públiques de Barcelona

El Pla Clima Escola Barcelona inclou un conjunt de mesures destinades a climatitzar els centres públics municipals mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que convertiran els equipaments en generadors d’energia. Amb un pressupost de 100 milions d’euros, el projecte es durà a terme en 170 escoles entre el 2024 i el 2029.

20/09/2023 19:15 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla Clima Escola Barcelona té un objectiu doble: mitigar els efectes del canvi climàtic a les escoles, sobretot durant les onades de calor, i ampliar les vies de transició ecològica de la ciutat mitjançant la descarbonització dels equipaments educatius.

La climatització de les escoles públiques de Barcelona beneficiarà directament 55.519 alumnes de la ciutat, corresponents a tots els centres en què l’Ajuntament té competències pel que fa al manteniment i la reforma.

El pla es durà a terme en 148 escoles, 3 escoles d’educació especial i 3 instituts i es dividirà en dues fases de tres anys, amb 83 centres entre el 2024 i el 2026 i 87 entre el 2027 i el 2029. A més, s’han inclòs 16 instituts escola en el projecte, tot i que la competència en manteniment d’aquests centres és de la Generalitat de Catalunya, que també gestiona la reforma dels instituts d’educació secundària de Barcelona.

El projecte es vehicularà a través del Consorci d’Educació de Barcelona i es finançarà amb ingressos provinents de la recaptació del recàrrec sobre l’impost turístic.

Escoles generadores d’energia

La instal·lació de plaques solars permetrà a les escoles generar energia suficient per a l’autoconsum i millorar el confort climàtic dels equipaments, a més de produir excedent energètic que abastirà la comunitat. L’electricitat produïda alimentarà els nous sistemes de climatització d’aerotèrmia, que substituiran les instal·lacions de gas i milloraran l’eficiència energètica dels edificis.

Es calcula que la superfície apta per instal·lar plaques solars a les cobertes de les escoles serà de 181.000 metres quadrats, amb un potencial de producció anual previst de 31,27 GWh/any, una xifra que supera les necessitats energètiques per refredar els espais durant els mesos de calor i escalfar els equipaments a l’hivern.