El 48% de les 11.114 persones ateses al SAIER són sol·licitants d’asil

De gener a juny del 2020, malgrat els mesos de confinament per la pandèmia de la covid-19 i de les restriccions de la mobilitat internacional, el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona (SAIER) ha atès 11.114 persones, un 10% menys que en el mateix període del 2019.

31/07/2020 14:21 h

Ajuntament de Barcelona

Durant el període de confinament més estricte a causa de l’emergència sanitària de la covid-19, entre el 13 de març i el 30 de juny, el SAIER s’ha consolidat com a servei de referència municipal pel que fa a atenció a persones migrades i refugiades, i ha arribat a atendre 14.311 consultes per mitjà del Servei de Primera Acollida (SPA).

Al llarg del primer semestre del 2020, el 48% de les persones usuàries del SAIER són sol·licitants de protecció internacional. El 83% dels usuaris i usuàries es troben en situació administrativa irregular, en tràmit o amb irregularitat sobrevinguda. Només el 16% es troba en una situació regularitzada.

Al SAIER s’han apropat, sobretot, persones de Colòmbia (2.196), de Veneçuela (1.602), d’Hondures (1.076), del Perú (1.150) i del Marroc (608), i se’ls ha ofert, principalment, informació i una primera acollida (48%) i atenció social i assessorament jurídic (35%).

Reforç de 500.000 euros per a les entitats que col·laboran amb el SAIER

El SAIER es reforça amb un increment de 500.000 euros, que es destinen a les entitats que gestionen les urgències socials, i s’habilitarà un nou espai per millorar-ne l’atenció. Amb aquest suport econòmic, la Creu Roja tindrà més capacitat quant a l’atenció social bàsica i facilitarà ajut social —com orientació, acompanyament o informació—, lots d’higiene personal i de la llar, alimentació, material de retorn a l’escola i vestuari.

Aquests reforços se sumen a l’increment de places del Nausica, que passa de tenir 92 places actives el 2019 a 117 el 2020 per a les persones sol·licitants d’asil sense recursos que han quedat excloses del Sistema Nacional d’Acollida i Integració (SNAI) de l’Estat o que no han pogut assolir un nivell d’autonomia òptim després d’acollir-s’hi.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades