Cap a una Barcelona lliure de violències masclistes

La mesura de govern “Barcelona lliure de violències masclistes” és un full de ruta que inclou onze mesures i més de cent accions per crear aliances i cercar la implicació de tota la ciutadania, i, en particular, dels homes, en la lluita contra les violències. D’aquesta manera, es promouen relacions i referents més igualitaris, lliures i sans i es fa un pas més en la millora de la detecció, l’atenció i la recuperació dels casos de violència masclista.

24/11/2020 18:40 h

Ajuntament de Barcelona

La mesura és un full de ruta que inclou onze mesures i més de cent accions per crear aliances i cercar la implicació de tota la ciutadania, i, en particular, dels homes, en la lluita contra les violències. D’aquesta manera, es promouen relacions i referents més igualitaris, lliures i sans i es fa un pas més en la millora de la detecció, l’atenció i la recuperació dels casos de violència masclista.

Actuacions en l’àmbit educatiu

Per fomentar l’educació sexual i afectiva i transformar els models de feminitat i masculinitat per disminuir el risc de relacions abusives, s’han impulsat una sèrie d’actuacions dirigides als joves en edat escolar.

 • Un total de 18 centres i gairebé 100 docents formen part de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat, la Coeducació i la No-Discriminació, i 27 centres educatius i 524 docents estan implementant el programa “Escoles per la igualtat i la diversitat”.
 • A més, més de 1.800 nois i noies van participar en la quinzena edició de l’Audiència Pública als Nois i les Noies de la Ciutat: “Educant en la igualtat”.
 • S’han elaborat guies per tractar temes com l’abordatge de l’assetjament escolar heterosexista o l’abordatge i la promoció de la salut sexual als centres oberts de la ciutat.
 • S’impulsen programes i activitats d’acció afectiva i sexual en l’àmbit educatiu, conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Més de 2.000 alumnes han participat en programes com “Parlem-ne, no et tallis”, per a la prevenció de les relacions sexuals no protegides, i “1,2,3, emoció!”, per a la prevenció de conductes de risc.

Actuacions en l’àmbit laboral

En aquest primer any s’han atès un total de 63 empreses que volen impulsar mesures de foment de la igualtat. A més, s’ha iniciat un procés destinat a reforçar la sensibilització i el compliment de les mesures d’igualtat, inclosos la prevenció i l’abordatge de l’assetjament, entre les empreses instal·lades al Parc Tecnològic i les incubadores del Viver i d’Almogàvers.

També s’han reforçat els punts de defensa dels drets laborals (PDDL) amb la contractació de personal de l’àmbit del dret amb coneixements específics en matèria de gènere i d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.

Els serveis d’atenció a les dones no s’aturen

Per prevenir i atendre els casos de violència masclista en situació de confinament i per donar suport a les dones més vulnerables, els serveis d’assessorament i atenció a les dones s’han mantingut actius durant tota la pandèmia i s’han impulsat un seguit d’actuacions específiques:

 • S’han intensificat els esforços per tal d’acostar els recursos a les dones que no tenien un vincle amb els serveis i detectar possibles situacions de violència emergent.
 • S’ha reforçat el suport a les xarxes comunitàries i veïnals per facilitar la prevenció, la detecció i l’acompanyament en casos de violència masclista. Des de l’inici de l’estat d’alarma, s’ha contactat amb un total de 38 xarxes de suport i s’ha donat resposta a 72 demandes.
 • Fins al mes de setembre, els serveis d’atenció directa SARA han atès 1.300 dones. Es va reforçar el seguiment de les dones usuàries intensificant les trucades i el contacte amb l’objectiu de donar el suport psicològic i social necessari.
 • La UTEH va desenvolupar una campanya de sensibilització específica sobre el tràfic d’éssers humans i es van reforçar les accions contra l’LGTBI-fòbia. I el Servei d’Atenció a Homes (SAH) va ampliar l’horari d’atenció telefònica.
 • S’ha posat en marxa el servei telefònic per resoldre qüestions jurídiques vinculades a la violència masclista.
 • S’ha signat un acord amb un operador de pisos turístics per tal d’assegurar places d’allotjament d’urgència per a dones en situació de violència masclista.
 • S’han reforçat els serveis d’acolliment per violència masclista amb 30 places noves.
 • S’han impulsat ajuts temporals per al lloguer per a les dones que surten de dispositius d’acolliment un cop acabat el procés de recuperació.
 • S’ha adaptat el Dispositiu d’Atenció Telefònica Centralitzat per incorporar-hi l’agenda del SARA per crear una centraleta única el 2021.

Actuacions en l’àmbit municipal

L’Ajuntament disposa d’un protocol propi per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, i també col·labora amb els ens participants de la institució amb l’objectiu que tots disposin d’un pla d’igualtat intern. A més, per garantir la implicació de tota la plantilla del consistori, es realitza una formació de caràcter obligatori sobre assetjament sexual i per raó de sexe.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia