Oberta la convocatòria del XXXV Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany 2021

Com cada any, i per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona convoca el premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany per reflexionar entorn d’una temàtica d’impacte social i de gènere. Per a aquesta 35a edició, el tema escollit és "24 hores al dia, 365 dies l’any - Democratitzem les cures”. L'objectiu és donar suport a projectes amb perspectiva de gènere, interseccional i de justícia social, que posin en el centre el treball de cures, promovent la corresponsabilitat social i comunitària, la reducció de les desigualtats i l’empoderament i la participació política de les dones.

17/02/2021 10:26 h

Meritxell Guixà

El 2020 ha estat l’any en què a escala planetària s’ha viscut una situació excepcional, que mai havíem viscut, motivada per l’emergència de la pandèmia de covid-19.

En aquest context excepcional d’emergència sanitària i social, ha quedat patent l’enorme importància de les cures en tots els àmbits, l’esforç que suposen quotidianament i la gran invisibilitat que normalment acompanya aquestes tasques. Encara que l’amaguem com a societat, la vulnerabilitat és una característica inherent i constant de la vida humana. Si no cuidem o no ens cuiden al llarg de la vida, no es poden garantir les condicions bàsiques per a una vida digna i plena, i a vegades ni tant sols per a la supervivència.

Aquests darrers mesos hem comprovat encara més com d’essencials són les feines de cura de les persones, la varietat de professions que hi ha implicades, des de l’àmbit sanitari fins al treball social o el treball domèstic, i com de feminitzades, poc reconegudes i remunerades estan aquestes feines.

La crisi econòmica del 2008 ja va deixar importants retallades en els sistemes de protecció social i en els serveis sanitaris, educatius i d’atenció social, amb la conseqüència del fet que es va incrementar la càrrega global de treball de les dones, en què se sumava la feina remunerada i la de les cures, i es van deteriorar les seves condicions de vida. L’emergència de la covid-19, amb la qual haurem de conviure un temps encara incert, i l’escenari que planteja, pot tenir ara un impacte encara més intens en l’eixamplament de les desigualtats de gènere, especialment per a les dones en situació irregular o sense contracte formal.

Amb el lema “Les dones sostenim el món”, el moviment feminista a escala global fa anys que posa de manifest una de les grans contradiccions del sistema econòmic liberal i capitalista: la divisió entre l’economia anomenada productiva i totes les tasques fonamentals per sostenir la vida humana que continuen invisibles i no remunerades, així com la gran injustícia que suposa que es dipositi gairebé tota la responsabilitat de la cura sobre les espatlles de les dones.

A la ciutat de Barcelona, des de les polítiques municipals hi ha una llarga tradició a posar en marxa serveis públics de cura que cal valorar. Tanmateix, tenim el repte d’anar més enllà, cap a una nova organització social i econòmica que permeti cuidar millor, tenir més benestar i construir un futur més just per a totes les persones, siguin receptores o proveïdores de cura. Per acomplir aquest objectiu necessitem fer canvis en profunditat en múltiples dimensions. Entre moltes altres qüestions, implica visibilitzar i valorar molt més adequadament la importància que té la cura; reconèixer i donar suport a les persones que cuiden, ja sigui de forma remunerada o en l’àmbit familiar; transformar les empreses perquè facilitin la conciliació de les famílies, o impulsar estratègies veïnals i comunitàries que donin suport a la cura i assumir-la més col•lectivament.

“24 hores al dia, 365 dies l’any – Democratitzem les cures”
En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona convoca la 35a edició del premi 8 de Març – Maria Aurèlia Capmany, a fi de donar suport a projectes que ajudin a avançar pel que fa al reconeixement de la centralitat social de la cura, a través d’accions que suposin la valoració social i simbòlica de les tasques de cura, la millora de les condicions en què es cuida, ja sigui de forma remunerada com en l’àmbit familiar, així com projectes que avancin en la socialització de la cura fora de l’àmbit familiar promovent nous models i imaginaris al voltant d’aquest fenomen social, o que impulsin una millor convivència de treball remunerat i responsabilitats de cura.

Condicions de participació
Els projectes hauran de ser inèdits o estar en procés inicial, incloure la perspectiva interseccional de gènere i han de tenir lloc a la ciutat de Barcelona.

S’hi poden presentar les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

La data límit per presentar projectes és el 17 de març del 2021.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

Etiquetes associades a la notícia