Dispositiu per a les eleccions generals del 23 de juliol

La Direcció de Serveis d’Edificis Municipals, de la Gerència de Serveis Generals, i el Departament de Població i Processos Electorals, de la Direcció de Serveis de Secretaria General, s’encarreguen de tot el dispositiu i de la logística per garantir el funcionament de la jornada electoral. A les eleccions generals del 23 de juliol s’escullen els 32 diputats i diputades i els 4 senadors i senadores per la província de Barcelona.

18/07/2023 14:42 h

Ajuntament de Barcelona

Canvis en els col·legis electorals afectats per obres d’estiu

A la ciutat hi ha 1.217.132 persones censades amb dret a vot aquestes eleccions, i hi haurà 285 col·legis i 1.688 meses electorals perquè puguin exercir-lo. Un 10% de les meses, un total de 163 meses, canvien d’ubicació respecte a les darreres eleccions a causa de les obres de millora en 32 centres educatius que feien de col·legi electoral.

Les eleccions generals, en xifres

 • Xifra definitiva d’electors a la ciutat de Barcelona: 1.217.132 persones censades amb dret a vot
 • Candidatures proclamades a la circumscripció de Barcelona: 12
 • Paperetes: 11.550.000 (1.050.00 per al Senat i 10.500.000 per al Congrés)
 • Sobres: 2.000.000 (1.000.000 per al Senat i 1.000.000 per al Congrés)
 • Urnes: 4.522
 • Cabines: 315
 • Col·legis electorals: 285
 • Meses electorals: 1.688
 • Membres de mesa seleccionats: 15.192 ciutadans i ciutadanes, entre titulars i suplents
 • Lots de bolígrafs i retoladors: 1.688
 • Ampolles d’aigua: 18.360 ampolles en 765 caixes de 24 unitats de 50 cl (més de 9.000 litres)

Enguany, entre les funcions que s’han atribuït al Departament de Manteniment i Obres també hi ha la confecció dels sobres amb la documentació per a les meses electorals:

 • Sobre A: 1.700 unitats
 • Sobre B: 1.700 unitats
 • Bossa amb els dos sobres (A i B) i lot de bolígrafs i retoladors: 1.700 unitats

Dimecres, 19 de juliol, l’Oficina Municipal de Dades, en concret el Departament d’Estadística i Difusió de Dades, ha publicat el dossier preelectoral, que recull les dades principals del cens i del procés electoral. Aquest informe incorpora els resultats obtinguts en les diverses eleccions locals, així com el conjunt d’enquestes publicades fins al dimarts 18 de juliol.

Tràmits d’urgència

Durant la jornada electoral, l’Oficina d’Atenció Ciutadana Monumental (al carrer de Sicília, 216-218) obrirà de 9.00 a 19.00 hores per atendre tràmits d’urgència, donar informació general sobre les eleccions (com l’horari de les votacions), resoldre consultes dels ciutadans sobre on han de votar i expedir volants d’empadronament a les persones que consten al padró municipal abans de la data de tancament del cens electoral i per algun motiu no hi apareixen. En aquest darrer cas, la persona afectada ha d’anar a l’INE, que es reserva la potestat d’expedir el certificat perquè pugui votar.

El mateix diumenge, de 7.00 a 23.00 hores, i els dies previs a les eleccions també es podrà demanar informació general sobre les eleccions i consultar el col·legi electoral on s’ha de votar al servei d’atenció telefònica 010, així com al web de tràmits.

 

Etiquetes associades a la notícia