La ciutadania de Barcelona, més feminista, oberta i animalista

Els resultats de l’Enquesta de valors socials també reflecteixen l’augment de l’individualisme, la desconfiança en les institucions i la pèrdua d’interès per la política i, sobretot, per la religió. La consulta es du a terme cada quatre anys i permet veure l’evolució de les inquietuds i els valors dels barcelonins i barcelonines des del 1998, any de la primera edició.

22/05/2022 10:41 h

Ajuntament de Barcelona

En la setena edició d’aquest sondeig realitzat a través de l’Oficina Municipal de Dades (OMD), s’han entrevistat presencialment, entre el 18 de novembre i el 23 de desembre de 2021, 1.500 persones d’entre 16 i 75 anys.

La satisfacció amb la pròpia vida obté una nota mitjana de 7,9 sobre 10. La família, el desenvolupament personal, els estudis, entesos com a eina de creixement personal, els amics, la feina i el temps lliure són, en aquest ordre, els aspectes més importants per a la ciutadania de Barcelona.

Els problemes socials que més preocupen són l’atur, les condicions de treball i l’exclusió social (pobresa i desigualtat).

Quant als valors, destaca la defensa de la igualtat, que augmenta fins a situar-se gairebé en el mateix percentatge que la llibertat, amb un 73,3% i un 74,7%, respectivament, per sobre de la seguretat (39,1%) i la privacitat (12,3%).

Hi ha una sanció unànime a la violència, la guerra o el càstig físic als infants, i alhora la majoria dels enquestats pensen que vivim en una societat violenta. I, tot i que es manté majoritàriament, minva del 70% al 65% el rebuig a la pena de mort.

Una societat majoritàriament progressista

Es confirma el suport creixent al moviment feminista, que arriba al 72%, enfront del 56% el 2014. També s’observa, especialment entre les dones enquestades, una progressiva presa de consciència pel que fa a les situacions de discriminació que pateixen les dones en l’àmbit laboral i familiar.

D’altra banda, s’observa una millora en la percepció de la immigració. Només un 5,9% dels enquestats mantenen que la presència de persones migrants té un impacte negatiu. En canvi, vuit de cada deu persones entrevistades opinen que la immigració contribueix al desenvolupament econòmic i el 81,7% considera que la convivència de gent de costums i tradicions diferents és millor per al país.

Creix també la consciència animalista: els moviments de defensa dels animals se situen en primer lloc, amb un 92,7%, per sobre fins i tot dels moviments ecologistes i pacifistes.

Pel que fa al sentiment religiós, augmenta el percentatge de persones que es consideren no creients o agnòstiques, que passa del 18,1% al 54,7% en els últims 25 anys.

Desconfiança en la política, les institucions i els mitjans

L’enquesta constata que la majoria de la ciutadania barcelonina se situa a l’esquerra de l’espectre polític, però també revela que està cada cop més allunyada de la política, un 57,5% de les persones enquestades hi estan poc o gens interessades.

Baixa la confiança també en els partits polítics, amb un 90,9% d’enquestats que declaren tenir-ne poca o gens. La resta d’institucions en què menys confien els barcelonins i barcelonines són la monarquia, l’església, la banca, les grans empreses i el Govern de l’Estat.

Els mitjans de comunicació continuen perdent credibilitat, tant la premsa com la televisió. Destaca també l’augment de la desconfiança en les xarxes socials a internet, amb un 84,9% enfront del 61,8% del 2014.

Més esperança en la ciència i més protecció del planeta

L’impacte de la pandèmia de la covid-19 ha incrementat la confiança de la societat barcelonina en la ciència i la tecnologia, com a base per millorar la vida de les persones, ara i en el futur. Tanmateix, hi ha la convicció que farà que es perdin llocs de treball.

Les persones enquestades prioritzen, amb un 75%, el medi ambient per sobre del creixement econòmic, amb un 21%. S’observa un consens respecte a la necessitat d’impulsar accions urgents en matèria d’emergència climàtica. El 71,7% creu que s’hi ha d’actuar urgentment i fer tot el que calgui.

Consulteu totes les dades de l’Enquesta de valors socials del 2021.