Memòria del 2023 del Consell de Ciutat

Representants del Consell de Ciutat han presentat en la sessió ordinària del mes d’abril del Plenari del Consell Municipal l’informe d’activitat del 2023, tal com indica el reglament de participació ciutadana. La memòria del màxim òrgan de participació de la ciutat, que aquest any compleix 20 anys, aplaudeix l’assoliment de reptes identificats en memòries anteriors, però aborda vuit propostes noves de millora per continuar avançant en el bon funcionament d’aquest òrgan i com un exercici de transparència.

26/04/2024 14:49 h

Ajuntament de Barcelona

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual els i les representants municipals i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat amb la recerca constant del compromís i la corresponsabilitat.

L’informe anual del 2023 del Consell de Ciutat presenta les fites assolides i, alhora, un seguit de propostes per millorar-ne el funcionament:

  • Establir un diàleg fluid i constant entre el Consell de Ciutat i el Govern de la ciutat, a través del retorn dels dictàmens. El Consell de Ciutat té pendent el retorn de diferents dictàmens i manifestos tant de l’any 2022 com del 2023, per això recomana que els dictàmens es responguin per escrit en un període no superior a dos mesos, tal com estableix el Reglament de participació ciutadana.
  • Millorar la visibilitat i la comunicació del Consell de Ciutat, mitjançant una proposta concreta d’indicadors avaluatius i la revisió del circuit intern de coordinació. 
  • Millorar la coordinació amb altres consells sectorials i territorials per garantir que no es produeixin duplicitats.
  • Millorar la participació i la dinamització dels grups de treball.
  • Millorar la participació dels grups municipals, ja que encara no es disposa d’un decret d’adscripció dels regidors i regidores dels diferents grups municipals a l’òrgan.
  • Aprofitar l’impuls de Barcelona com a Capital Europea de la Democràcia el 2024 i com a Capital Europea del Comerç de Proximitat el 2025 per incrementar la incidència i la difusió del Consell de Ciutat.
  • Fomentar la paritat de les persones membres de l’òrgan consultiu.
  • Fomentar el consens per treballar solidàriament per al benestar de tota la ciutadania.

Podeu trobar tota la informació i les memòries anuals del Consell de Ciutat al web conselldeciutat.barcelona.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia