Noves mesures per impulsar l’ús del català

La mesura de govern de foment del català planteja una sèrie de propostes per impulsar el català a la ciutat, especialment entre la població jove, davant la disminució de l’ús de la llengua que constaten diversos estudis. Les actuacions es promouen en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i s’emmarquen en el Pacte nacional per la llengua.

02/11/2022 15:15 h

Ajuntament de Barcelona

El conjunt d’actuacions que formen part de la mesura de govern per al foment del català s’ha elaborat amb un equip d’experts i expertes de diversos àmbits, format per Teresa Cabré, Míriam Hatibi, Enric Gomà, Rudolf Ortega, Jordi Font, Eduard Voltas i Custodia Moreno, juntament amb responsables municipals i d’altres institucions.

Diagnosi de l’ús del català a Barcelona

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2018) i l’Enquesta de la joventut de Barcelona (2020) mostren una reducció del percentatge de parlants inicials de català, sobretot a Barcelona, i una tendència a deixar d’utilitzar el català en situacions bilingües entre la població més jove.

A més, l’enquesta d’usos lingüístics recull que en el segment de població monolingüe en castellà el 26% no parla mai català i el 27% l’utilitza poc. Pel que fa a la ciutadania que empra més el català, l’estudi indica que l’11% de la població el fa servir molt i el 19% força.

Respecte als usos lingüístics de la població jove, els districtes amb més joves que fan servir el català com a llengua habitual són Gràcia i Sarrià – Sant Gervasi, amb més d’un 40%. En canvi, el districte amb menys parlants de català és Nou Barris, amb un 5,1%, seguit de Ciutat Vella, amb el triple de parlants, un 15,9%.

Propostes per fomentar el català entre la ciutadania

La mesura de govern recull exemples de propostes per fomentar l’ús del català a la ciutat, distribuïts per àmbits:

  • Ensenyament: jocs florals digitals en català, en col·laboració amb Betevé, i xerrades de creadores i creadors de continguts en català a les xarxes socials als centres d’educació secundària.
  • Joventut, lleure i esport: foment del vincle dels joves amb el català amb vídeos a Instagram i formació en llengua catalana per a entrenadors i entrenadores i àrbitres.
  • Cultura, ciència i universitats: increment de les projeccions de cinema en català, creació del Dia de la Llengua a Barcelona, recuperació de la toponímia popular barcelonina i foment de la divulgació científica en català.
  • Empresa, comerç i turisme: suport als comerços en l’ús del català mitjançant cursos o guies de conversa, formació específica en català per a les empreses instal·lades a Barcelona i incorporació d’un vocabulari breu de llengua catalana a les guies i els materials de turisme.
  • Sanitat, acollida i arrelament: cursos de llengua catalana per al personal sanitari estranger, impuls del voluntariat lingüístic entre el personal municipal i promoció dels cursos de català per a persones nouvingudes del Consorci de Normalització Lingüística.
  • Administració: formació per al personal d’atenció al públic sobre els usos lingüístics adaptats a situacions específiques, reforç del servei intern de formació lingüística per al personal municipal i promoció dels drets lingüístics entre la ciutadania.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades