Un servei tècnic fomentarà la diversitat cultural dins l’Ajuntament

La mesura vol reflectir en la plantilla municipal la pluralitat de la ciutat. Segons les estadístiques del 2021, el 29% dels barcelonins i barcelonines han nascut en algun país estranger. En canvi, dins de la plantilla municipal (de prop de 17.200 treballadors i treballadores), les persones nascudes en algun país estranger només representen l’1,26%.

15/06/2022 12:39 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha creat un servei tècnic específic i intern per promoure la diversitat cultural i lingüística del personal que treballa a l’Ajuntament.

L’objectiu és que s’incorporin treballadors i treballadores nascuts en altres països, d’origen cultural i lingüístic divers o amb coneixements acreditats de cultures i llengües diverses a les empreses públiques municipals, els organismes autònoms, les societats municipals i les empreses adjudicatàries que presten serveis a l’Ajuntament.

Les funcions del nou servei d’interculturalitat

Per estendre la diversitat cultural i d’origen el servei portarà a terme diferents accions:

  1. Afavorir la diversitat de candidats i candidates a les convocatòries i ofertes públiques mitjançant la difusió diversificada, la introducció de mèrits nous (coneixements de cultures i llengües diverses) i l’elaboració d’indicadors per acreditar-los.
  2. Fixar condicions especials als plecs de clàusules dels contractes públics tenint en compte el context i el territori on es desenvoluparan.
  3. Promoure el multilingüisme entre les persones treballadores municipals a través de la detecció de talent i l’assessorament als diferents ens municipals.
  4. Augmentar les pràctiques a l’Ajuntament d’alumnes d’origen cultural divers, en col·laboració amb centres educatius i universitats.
  5. Impulsar la nova figura de tècnic auxiliar en diversitat.
  6. Facilitar la contractació diversa de personal laboral on sigui possible.
  7. A més, el servei farà seguiment dels indicadors i analitzarà l’evolució de la diversitat en l’àmbit municipal.

El servei engega amb un equip de tres persones i el pressupost de la posada en marxa és de 228.000 euros. S’inspira en iniciatives d’altres ciutats europees com el Pla de diversificació dels recursos humans de la ciutat de Gant, a Bèlgica, o la campanya “Berlín et necessita”, a Alemanya.

La mesura de govern “Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança” es va aprovar ara fa un any i ja s’han executat el 65% de les 106 actuacions previstes per a aquest mandat. Un 22% dels projectes estan en execució i el 2023 es començarà a implantar el 9,1% restant.

Més informació