Barcelona, ciutat educadora

Una ciutat educadora entén l’educació en un sentit ampli, més enllà de l’edat escolar, i es connecta amb i des del dia a dia dels barris, crea ponts amb altres equipaments i serveis, es relaciona amb el veïnat i participa en els reptes de la ciutat. Així ho recull la Carta de les ciutats educadores, que enguany celebra el 30è aniversari.

30/11/2020 20:01 h

Ajuntament de Barcelona

Situar l’educació al centre de les polítiques públiques és l’objectiu de la Carta de les ciutats educadores. Es tracta que fora de l’aula tota la ciutat eduqui i fomenti l’aprenentatge dels nens i nenes. Trenta anys després de l’elaboració de la Carta de les ciutats educadores, el document s’actualitza per adaptar-se a les necessitats actuals i futures.

Barris educadors

A Barcelona, el consistori situa els barris com a elements clau per teixir el vincle dels centres escolars amb els entorns i fomentar l’educació més enllà de les aules. Per fer-ho possible es treballa a partir de tres eixos:

  •  El foment de les activitats al barri. Garantir una oferta de propostes extraescolars públiques, assequibles i inclusives.
  • Entorns escolars i connexió amb equipaments i serveis de proximitat. D’una banda, el programa “Protegim les escoles” transforma els entorns dels centres escolars per convertir-los en espais més segurs i amables, amb menys trànsit i menys soroll, i, de l’altra, es fomenten els aprenentatges artístics amb els equipaments culturals de cada barri.
  • Una ciutat educadora és també una ciutat jugable. Es repensen les àrees de joc per millorar, diversificar i fer més accessibles les oportunitats de joc i l’activitat física a l’espai públic.

Adhesió a l’Aliança Educació 360

Coincidint amb el 30è aniversari de la Carta de les ciutats educadores, Barcelona s’adherirà a l’Aliança Educació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill. Una aliança en què l’equitat educativa, la igualtat d’oportunitats i l’educació a temps complet són la màxima prioritat.

Etiquetes associades a la notícia