Creix l’oferta educativa postobligatòria per al curs 2023-2024

L’oferta d’ensenyaments postobligatoris s’amplia durant el curs 2023-2024 per oferir 350 places més a batxillerat i 1.380 més a formació professional i ensenyaments de règim especial. A més, s’obren tres instituts nous: l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Institut de la Sostenibilitat i el Medi Ambient i l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle.

30/03/2023 11:48 h

Ajuntament de Barcelona

Per primer cop se n’avança la preinscripció, de manera que es coneixeran les places assignades del procés ordinari abans de l’inici de curs.

Batxillerat

En el batxillerat ordinari hi ha un total de 9.625 places; en el batxillerat artístic, 1.785, i en el batxillerat nocturn, 105. En total s’afegeixen 8 grups al batxillerat ordinari i 1 a l’artístic. A la ciutat hi ha 61 centres educatius que imparteixen batxillerat, 4 escoles d’art públiques i 2 centres específics (l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell i IESA Institut del Teatre).

FP i sectors professionals 

En total hi ha 33 centres de formació professional (FP) a la ciutat, i es continua avançant en l’agrupació en un mateix centre de tots els ensenyaments, des dels programes de formació i inserció fins als cursos especialitzats. Unes 9.499 empreses col·laboren en la formació.

Els centres de la ciutat s’han afegit al conveni signat amb Barcelona Activa per al desplegament de certificats de professionalitat en tots els centres d’FP de titularitat pública.

Tres nous instituts d’àmbits professionals

Per al curs 2023-2024 s’han creat l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’Institut de la Sostenibilitat i el Medi Ambient i l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle, que s’afegeixen als centres educatius d’àmbits d’interès ja existents, com l’Institut Tecnològic de Barcelona, l’Institut de l’Esport de Barcelona, l’Institut dels Aliments i l’Institut de Logística de Barcelona, entre altres centres acabats de crear.

En total, s’incrementa l’oferta de formació professional i ensenyaments professionals amb més de 1.380 places.

Cicles formatius 

Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà (CFGM), es creen dos grups de gestió administrativa d’àmbit jurídic i gestió administrativa d’àmbit sanitari. I pel que fa als cicles formatius de grau superior (CFGS), es creen noves titulacions, amb un grup més en audiologia protètica, ortopròtesi i productes de suport i en gestió de l’aigua i formació per a la mobilitat segura i sostenible, respectivament, i s’incrementa l’oferta amb 6 grups nous en disseny en fabricació mecànica, màrqueting i publicitat, dietètica i energies renovables.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades