L’Escola Municipal de Segones Oportunitats treu bona nota

Un cop acabat el segon curs, l’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O) tanca l’etapa com a projecte pilot i encara l’any vinent amb l’objectiu d’obrir com un servei socioeducatiu per abordar l’abandonament escolar consolidat. Actualment, en formen part 55 alumnes, dels quals 25 van accedir a l’escola el setembre del 2019 i 30 el setembre del 2020.

27/06/2021 10:09 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte, creat el 2019, vol oferir 15 places més per tal de poder incorporar 45 joves cada any. A més, es planteja ampliar l’àmbit d’actuació més enllà del barri de Navas, amb l’obertura d’una antena a l’Espai Jove de les Basses, al districte de Nou Barris, i ampliar l’itinerari formatiu de dos a tres anys en els casos en què calgui consolidar el treball socioeducatiu.

Bona part dels joves són de procedència extracomunitària, amb un predomini de nois, de famílies de rendes baixes, residents als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i que majoritàriament no s’han graduat a l’ESO. Hi arriben derivats del Consorci d’Educació de Barcelona, de l’Institut Municipal de Serveis Socials i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

El centre fa un bon balanç de l’impacte de la pandèmia en aquest curs, ja que, malgrat els mesos de confinament, s’ha aconseguit mantenir la vinculació de l’alumnat amb l’escola. Un total de 17 dels 25 joves d’aquest segon any estan fent formacions postobligatòries, i, per tant, han retornat al sistema educatiu, i 8 fan formacions professionalitzadores per a una futura inserció laboral.

Un projecte d’èxit

L’Escola Municipal de Segones Oportunitats va obrir el 2019 com el primer servei municipal d’aquestes característiques a Catalunya, on sí que hi ha serveis d’entitats socials. El projecte s’emmarca en les polítiques d’equitat educativa promogudes per l’Ajuntament que complementen altres programes i serveis d’acompanyament, orientació i prevenció de l’abandonament escolar prematur a la ciutat.

El servei té com a objectius acompanyar i capacitar aquests joves per tal que puguin traçar un projecte de vida propi i retornin al sistema educatiu o tinguin un projecte professional. Durant dos anys, reben formació en competències bàsiques i transversals, i fins a 1.000 hores de formacions tecnicoprofessionals gratuïtes.

A més, es desenvolupen activitats de lleure educatiu i esport un cop a la setmana, i es cobreixen les despeses de transport i un esmorzar reforçat.