L’Escola Projecte s’incorpora a la xarxa pública

El curs 2022-2023 començarà amb un nou institut escola a la xarxa pública de Barcelona. Es tracta de l’actual Escola Projecte, a Sarrià - Sant Gervasi, que ampliarà l’oferta pública de la ciutat en 340 places més de P3 a quart d’ESO.

18/02/2022 14:38 h

Ajuntament de Barcelona

Sarrià – Sant Gervasi és el districte de Barcelona amb una xifra més baixa d’alumnes de 3 a 16 anys escolaritzats en centres públics, el 12%, enfront del 46% del conjunt de la ciutat. La integració de l’Escola Projecte, que s’anomenarà Institut Escola Projecte, permetrà avançar per satisfer la necessitat de centres públics que té el districte.

Durant els propers anys es preveuen obres i actuacions per millorar el centre, amb una inversió de 634.800 euros, finançada a parts iguals per l’Ajuntament i pel Departament d’Educació.

L’Institut Escola Projecte es convertirà en el sisè centre concertat que s’incorpora a la xarxa pública des del curs 2020-2021. El primer va ser el Col·legi Immaculada Concepció (Institut Escola Eixample), i el curs 2021-2022 s’hi van incorporar quatre escoles més: l’Institut Escola Sicília, l’Institut Escola Londres, l’Escola Aldana i l’Institut Escola Elisabets.

El Molí, un institut escola més a Nou Barris

El curs 2022-2023 també començarà amb un nou institut escola a Nou Barris, El Molí. En aquest cas, l’equipament neix de la fusió de l’Escola Prosperitat i l’Institut Galileo Galilei, ambdós públics. El projecte d’unificació forma part del Pla de barris de la Prosperitat.

La creació d’instituts escola és una aposta per la continuïtat entre la primària i la secundària i en favor de la distribució equitativa de l’alumnat als diferents centres, per avançar encara més en la lluita contra la segregació escolar a la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia