Neix l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Barcelona

El curs 2023-2024 obrirà les portes un centre que oferirà un total de 629 places d’ensenyament de formació professional d’àmbit digital. Situat a l’Edifici MediaTIC, al 22@ del Poblenou, l’Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Barcelona integrarà tots els ensenyaments professionals de l’àmbit digital i també oferirà formació continuada, gràcies al conveni que el Consorci d’Educació ha signat amb Barcelona Activa, a més de posar l’agència de promoció econòmica municipal a disposició dels estudiants.

09/03/2023 15:28 h

Ajuntament de Barcelona

El curs vinent s’obriran 11 línies i un total de 20 grups, entre primer i segon. S’oferiran ensenyaments de formació professional en titulacions que fins al moment s’oferien a l’Institut Balmes i l’Institut Joan d’Àustria, que deixaran d’impartir aquests estudis.

A més de l’oferta de formació professional, també s’oferirà formació ocupacional i cursos d’especialització, d’acord amb el model de centre que integra tots els ensenyaments:

  • PFI auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
  • CFPM sistemes microinformàtics i xarxes
  • CFPS administració de sistemes informàtics en xarxa
  • CFPS desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  • CFPS desenvolupament d’aplicacions web
  • Cursos d’especialització
  • Formació ocupacional

En el futur es preveu que també s’imparteixin ensenyaments de batxillerat tecnològic relacionats amb el batxillerat professionalitzador.

L’equipament, ubicat al carrer de Roc Boronat, 117, disposarà de 2.980 m2. El seu programa funcional estarà format per 9 aules tècniques, 3 aules polivalents, 4 laboratoris i espais de cotreball i d’esbarjo per al professorat, l’administració i la gestió i la direcció del centre, amb una zona d’espais de comunicació, serveis i magatzems adients. El condicionament dels espais costarà 400.000 euros, dels quals es farà càrrec el Departament d’Educació, així com del mobiliari i les eines TIC (110.000 euros).

El nou centre forma part de la Xarxa Be-Pro digital, que integra els set centres públics que ofereixen formació de la família professional d’informàtica i comunicacions i que configuren un dels nuclis formatius digitals europeus més importants, amb formacions reconegudes a tota Europa.

Etiquetes associades a la notícia