Noves mesures per atreure estudiants estrangers

El pla per fomentar les estades acadèmiques i promoure la mobilitat de l’alumnat internacional que es posarà en marxa inclourà una campanya d’atracció, millores en l’allotjament assequible, la creació d’una oficina d’atenció a la comunitat universitària internacional i la celebració d’un acte de benvinguda a l’inici del curs.

05/08/2021 16:16 h

Ajuntament de Barcelona

D’una banda, la campanya d’atracció vol recordar el potencial de Barcelona no només com una ciutat amb un sistema universitari potent i cohesionat, sinó també com una ciutat que ofereix qualitat de vida i possibilitats de desenvolupar carreres professionals en àmbits com el tecnològic, el digital, el científic o la recerca.

Pel que fa a l’allotjament assequible, ja s’ha iniciat una reforma normativa que permetrà crear una borsa de places de residència a un preu econòmic per cobrir la demanda existent i contribuir indirectament a la baixada de preus de les residències privades. A més, també s’està estudiant la manera de flexibilitzar l’oferta facilitant les estades en períodes més curts que el curs acadèmic.

Un espai d’informació i suport

El pla també preveu la posada en marxa d’una oficina d’atenció a la comunitat universitària i de recerca internacional que oferirà tota la informació i els serveis de suport disponibles per als estudiants estrangers. També hi haurà un acte de benvinguda a l’inici del curs amb tallers, exposicions, visites vinculades al teixit científic i activitats de descoberta que aportaran una visió més rica i completa de la ciutat. Pel que fa a la formació professional (FP), la iniciativa fomentarà l’activitat de la Fundació BCN Formació Professional —referent en la gestió de les accions de mobilitat del jovent i el professorat d’FP— i l’Associació de ciutats europees Xarxa FP.

Abans de la pandèmia, Barcelona era una de les destinacions preferides per l’alumnat universitari i de formació professional de diferents països. En concret, cada curs hi complementaven els seus estudis prop de trenta mil universitaris i universitàries i un miler de joves europeus estudiants d’FP.

Etiquetes associades a la notícia