Definida la nova estructura executiva municipal

La primera Comissió de Govern del nou mandat ha aprovat la nova organització executiva de l’Ajuntament. El nou organigrama reforça àmbits com ara els serveis urbans i la cura de l’espai públic, i s’hi crea una nova gerència centrada exclusivament en la gestió i coordinació de tots els serveis municipals que actuen a la via pública.

22/06/2023 14:20 h

Ajuntament de Barcelona

També es reforcen els àmbit econòmics i de serveis centrals de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’aconseguir eficiència i eficàcia en la gestió interna i assegurar la transició digital, per esdevenir un referent en l’Administració electrònica.

La gestió econòmica municipal es farà des d’una gran àrea específica que, a més, dirigirà l’estructura pressupostària i la promoció econòmica. La convivència i el civisme passen a integrar-se en l’àmbit de la seguretat, i l’àrea urbanística assumeix la direcció de l’estratègia urbana i les polítiques d’habitatge. A més, dues gerències  potenciaran les polítiques vinculades a aquests sectors des de l’àmbit social i d’atenció a les persones.

L’àmbit de serveis socials i cura a les persones incorpora una gerència executiva dedicada a la cultura, l’educació i els esports.

Organigrama d’organització executiva

L’organització executiva estarà liderada pel nou gerent municipal, Albert Dalmau Miranda, i inclourà set grans àrees gerencials:

 • Gerència d’Àrea de Recursos i Transformació Digital: Agustín Abelaira
  • Gerència de Persones, Organització  i Administració Electrònica: Javier Pascual
 • Gerència d’Àrea d’Urbanisme i Habitatge: Joan Cambronero
  • Gerència d’Urbanisme: David Martínez
  • Arquitecta en cap: Maria Buhigas
 • Gerència d’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans: Xavier Paton
  • Gerència de Serveis Urbans: Sonia Frias
  • Enginyer en cap:  Oriol Altisench
 • Gerència d’Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat: Marta Clari
 • Gerència d’Àrea de Cultura, Educació i Esports: Sara Jaurrieta
 • Gerència d’Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència: Maite Casado
 • Gerència d’Àrea d’Economia i Promoció Econòmica: Laia Claverol
  • Gerència de Pressupostos i Hisenda: Antoni Fernández
  • Gerència de Promoció Econòmica: Miquel Rodríguez

L’estructura territorial tindrà al capdavant la gerent de Coordinació Territorial i Proximitat, Gemma Arau, i inclourà les gerències de districte següents:

 • Ciutat Vella: Félix Ortega
 • L’Eixample: Anna Terra
 • Sants-Montjuïc: Ignasi Conesa
 • Les Corts: Yolanda Hernández
 • Sarrià – Sant Gervasi: Maite Català
 • Gràcia: Rufino Garcia
 • Horta-Guinardó: M. Elena Amat
 • Nou Barris: Gabriel Duarte
 • Sant Andreu: Maria Gas
 • Sant Martí: Josep Garcia

Pel que fa a societats i instituts municipals, dependents de la Gerència Municipal, Marta Labata dirigirà el Grup Barcelona de Serveis Municipals (BSM). La resta d’instituts i societats públiques queda amb l’organització següent.

Àrea de Recursos i Transformació Digital:

 • Institut Municipal d’Informàtica: Paco Rodríguez
 • Informació i Comunicació de Barcelona (ICB): Sergi Vicente

Àrea d’Urbanisme i Habitatge:

 • Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona: Gerard Capó
 • Institut Municipal d’Urbanisme: David Martínez
 • Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida: Maria Buhigas
 • Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe: Anna Ramos
 • Grup Barcelona Infraestructures (BIMSA): Ricard Font

Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

 • Institut Municipal de Parcs i Jardins: Francesc Jiménez
 • Barcelona Cicle de l’Aigua: Cristina Vila

Àrea de Drets Socials, Salut i Comunitat

 • Institut Municipal de Serveis Socials: Laia Claverol
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: Jordi Tudela

Àrea de Cultura, Educació i Esports

 • Institut de Cultura de Barcelona: Mònica Mateos
 • Institut Municipal d’Educació de Barcelona: Jordi Sánchez
 • Institut Barcelona Esports: Susana Closa

Àrea d’Economia i Promoció Econòmica

 • Institut Municipal d’Hisenda: Antoni Fernández
 • Institut Municipal de Mercats de Barcelona: Màxim López
 • Barcelona Activa: Félix Ortega
 • Foment de Ciutat: Anna Terra

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades