Impulsar la cultura i la sostenibilitat per repensar el model turístic

Les conclusions del fòrum de debat “Ciutat, turisme i cultura: una oportunitat conjunta” obre una via de reflexió i proposa un pla d’acció per impulsar un model de turisme més sostenible, resilient i amb la cultura com a eix vertebrador.

21/01/2021 12:30 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona, l’economia del visitant genera aproximadament un 15% del PIB. El sector turístic és estratègic per al desenvolupament de la ciutat, però cal encaixar-lo amb un model de ciutat sostenible i resilient que aposti per la diversificació i que no generi dependència. Per reflexionar i trobar respostes sobre aquest model, el fòrum de debat “Ciutat, turisme i cultura: una oportunitat conjunta” ha proposat, des del mes de novembre, deu ponències en què han participat 150 agents de l’àmbit del turisme i les indústries creatives, amb la finalitat de repensar el model turístic i aportar-hi solucions.

Dotze línies d’acció estratègiques

El resultat de les deu sessions de debat es concreta en un document en què es defineixen dotze línies d’acció que se centren, sobretot, a incrementar l’oferta cultural tant per als visitants de la ciutat com per al veïnat:

 • Facilitar la integració ràpida de l’alumnat de formació professional i d’universitats de branques artístiques en el món professional.
 • Crear un programa d’informació i atracció cultural pensat explícitament per a estrangers residents a Barcelona.
 • Diversificar territorialment l’oferta cultural als districtes.
 • Desenvolupar un mapa i un cens d’activitats i esdeveniments culturals.
 • Impulsar un fons públic i privat a la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts culturals.
 • Crear un pla de suport i ajuts a pimes i a noves emprenedories en l’àmbit de la cultura i de la indústria creativa.
 • Concentrar l’arribada d’autocars de la Costa Brava i el Maresme a l’estació del Nord per reduir-ne la mobilitat al centre de la ciutat i informar sobre els diferents continguts que s’ofereixen més enllà dels grans focus d’atracció.
 • Impulsar la digitalització de la informació i la promoció turística.
 • Crear una agència metropolitana de públics i audiències per gestionar dades amb criteris de dades massives i incrementar la interacció entre l’oferta cultural i els perfils de consum dels usuaris a escala metropolitana.
 • Proposar la creació d’una xarxa de ciutats culturals i intel·ligents amb interessos turístics de valor afegit i d’àmbit espanyol i europeu per generar espais de trobada que permetin compartir informació, dades, experiències i projectes.
 • Ampliar el Consell de Turisme i Ciutat als sectors culturals i incrementar el sector cultural al Consorci de Turisme de Barcelona.
 • Impulsar una carta de compromís de drets i deures dels visitants per fomentar un turisme cívic, respectuós i responsable.