Barcelona, lliure de violències masclistes

Per construir una ciutat lliure de masclisme, cal aturar totes les formes de violència contra les dones. Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, Barcelona referma el seu compromís amb la lluita contra les violències masclistes. La ciutat disposa d’un ampli ventall de serveis adreçats a les dones i els menors que viuen situacions de violències masclistes i que proporcionen atenció, acompanyament, assessorament i suport personalitzat, gratuït i confidencial tant de manera presencial com per via telefònica i telemàtica. Si patiu violència masclista o en coneixeu algun cas, us podem ajudar.

16/11/2022 11:18 h

Ajuntament de Barcelona

Sumar aliances per combatre el masclisme és clau per erradicar les violències vers les dones en tots els àmbits de la vida. Per això, l’Ajuntament torna a signar el manifest unitari pel 25N, al qual també s’han adherit la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Delegació del Govern a Catalunya.

Què són les violències masclistes?

Les violències masclistes tenen moltes formes. Es poden donar en la intimitat i en l’espai públic: a casa, a la feina, al metro, al carrer. Dones de qualsevol edat, des de menors fins a persones grans, amb discapacitat o mobilitat reduïda, de qualsevol nivell socioeconòmic i qualsevol origen poden viure una situació de violència masclista.

El 78,8% de les dones que viuen a Catalunya han patit almenys una situació de violència masclista des dels 15 anys*.

Un insult, un cop, una amenaça, un contacte no desitjat, una violació. Les violències masclistes poden ser verbals, físiques, psicològiques, sexuals, poden produir-se a través del mòbil o les xarxes socials, poden ser fets puntuals o situacions de llarga durada. Qui les exerceix pot formar part de l’entorn més proper o ser una persona desconeguda. En el 63,4% dels casos, l’agressor és una persona que la víctima coneix*.

Totes les formes de les violències masclistes són fets greus que cal prevenir, abordar i combatre. Per això, Barcelona disposa de serveis públics especialitzats en violències masclistes que ofereixen eines i recursos personalitzats, gratuïts i anònims perquè cap dona no hagi d’enfrontar-s’hi sola. Aturar les violències masclistes és una lluita col·lectiva.

*Enquesta sobre les violències sexuals a Catalunya (2019).

Patiu algun tipus de violència masclista?

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) ofereix atenció presencial i telemàtica específica a persones en situacions de violència masclista: dones, infants i adolescents, persones LGTBI i qualsevol persona afectada per aquest tipus de violència. Des de principis de febrer, el servei d’atenció telefònica del SARA s’ha actualitzat per millorar la gestió de les consultes o agilitzar l’assignació de cites prèvies.

 • Tel.: 900 922 357
 • Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores
 • Atenció presencial d’urgència: sense cita prèvia, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores
 • Carrer de Marie Curie, 16

Què podeu fer davant una situació d’urgència vinculada a la violència masclista?

Si viviu a Barcelona i aquesta situació ocorre fora de l’horari d’atenció del SARA, podeu contactar amb el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB):

 • Tel.: 900 703 030
 • 24 hores, 365 dies

També podeu contactar amb el servei telefònic d’atenció a la violència masclista, que dona cobertura a tot Catalunya i ofereix atenció gratuïta, confidencial i en 124 idiomes. Proporciona tant informació sobre la violència masclista com mecanismes d’activació dels serveis d’intervenció en cas d’agressió.

 • Tel.: 900 900 120
 • 24 hores, 365 dies

Què podeu fer si patiu una agressió?

En cas de viure una situació d’agressió o de risc imminent:

 • Truqueu al 112. Intenteu portar el mòbil a sobre en tot moment.
 • Si sou a casa, aneu a un espai comunitari (balcó, escala…).
 • Si no podeu sortir, tanqueu-vos en una habitació amb finestra, però eviteu la cuina i el bany.
 • Crideu i feu soroll perquè el veïnat us pugui sentir.
 • Si teniu menors al vostre càrrec, expliqueu-los que davant una situació de violència s’han de protegir i no han d’interferir-hi, i si us tanqueu en una habitació o decidiu marxar, intenteu fer-ho sempre amb ells.

Com es pot detectar una situació de violència masclista?

De vegades, les violències masclistes es manifesten amb comportaments o actituds que no són patrons reconeixibles per a tothom. Tot i això, poden ser símptoma d’un cas de violència masclista. Els serveis de BCN Antimasclista disposen de guies d’indicadors que ajuden a identificar aquestes situacions:

Més serveis especialitzats

A més, altres serveis especialitzats continuen actius i ofereixen atenció telemàtica, com els següents:

 • Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD): servei públic, gratuït i confidencial que ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits, a més d’atenció psicològica i assessorament jurídic. Contacte telefònic: 900 922 357.
 • Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH): ofereix atenció integral (psicològica, social i jurídica) a víctimes de tràfic de persones, sigui quin sigui el fi (explotació sexual, tràfic d’òrgans, mendicitat…), i assessora les entitats socials i professionals que ho requereixin. Contacte per correu electrònic: unitatTEH@bcn.cat.
 • Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS): servei adreçat a dones cis i dones trans que exerceixen la prostitució, sobretot les que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat. Ofereix atenció integral perquè puguin conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions. Contacte per correu electrònic: abits@bcn.cat.
 • Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS): servei específic adreçat a les dones que exerceixen o han exercit treball sexual a Barcelona, especialment per a aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública. Contacte telefònic: 900 722 200.

Noves masculinitats i atenció a homes

Lluitar contra les violències masclistes també implica abordar els models de masculinitats amb l’objectiu que els homes adoptin comportaments i actituds més oberts, respectuosos i saludables. Per això, l’any passat va obrir les portes el Centre de Masculinitats Plural, un espai proper pensat per acompanyar els homes i resoldre els dubtes que apareixen en els diferents moments de la vida.

A més, l’equipament també disposa d’un programa de prevenció i atenció a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència masclista, amb l’objectiu de detectar aquests comportaments i evitar les actituds i dinàmiques masclistes.

L’equip de Plural ha desenvolupat un qüestionari adreçat a homes per identificar conductes i comportaments vinculats a les violències masclistes.

 • Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22
 • Tel.: 933 491 610
 • Correu electrònic: plural@bcn.cat

Programes per prevenir les violències masclistes

En els últims anys s’han impulsat projectes específics per prevenir les violències masclistes en àmbits estratègics, com l’educació o l’oci nocturn. Aquests són alguns exemples:

 • “Escoles per la igualtat”: programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat als centres públics i concertats de Barcelona.
 • Protocol “No callem”: protocol per prevenir, detectar i atendre les agressions i els assetjaments sexuals en festivals de música, recintes i sales de concerts.
 • Circuit Barcelona contra la Violència Masclista: projecte de col·laboració interinstitucional per abordar de manera integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades