Detectats disset incompliments de l’obligació de destinar el 30% dels pisos nous a habitatge assequible

Una campanya d’inspecció de 1.368 finques amb permisos d’obres entre el gener del 2019 i l’abril d’aquest any ha detectat 138 casos d’obres que no s’ajustaven a la normativa vigent, 17 dels quals corresponen a infraccions molt greus per obres que han incomplert l’obligació de destinar a habitatge assequible el 30% dels pisos fets, una reserva prevista pel planejament urbanístic en vigor des del desembre del 2018.

27/07/2022 17:06 h

Ajuntament de Barcelona

Les 17 finques que haurien d’haver aplicat la reserva del 30% d’habitatge assequible sumen 222 habitatges, i si haguessin aplicat correctament la regulació vigent la ciutat hauria aconseguit prop de 70 pisos assequibles. Les promocions que havien encobert obres de gran rehabilitació presentant diverses llicències d’obra menor es troben a Ciutat Vella (1), l’Eixample (8), Sants-Montjuïc (2), Sarrià – Sant Gervasi (3) i Gràcia (3).

Davant d’aquests fets greus, s’exigeix als promotors que restableixin la legalitat urbanística. Per tant, caldrà que sol·licitin la llicència que pertoca i s’adeqüin als requeriments corresponents. A més, en els casos d’incompliment del 30%, se’ls reclamarà que materialitzin els habitatges protegits que han evitat fer. Si els pisos es poden dedicar directament a habitatge assequible, se’ls donarà aquesta qualificació. I si no és possible, bé sigui perquè ja han estat venuts o per altres motius, es treballarà l’opció prevista pel planejament del 30% de crear els pisos en un altre immoble del mateix barri.

Paral·lelament, s’incoaran sancions perquè aquesta situació no es torni a repetir. En els casos d’incompliment del 30%, l’Ajuntament aplicarà la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya, que preveu sancions per les infraccions molt greus que van de 90.000 a 900.000 euros.

Alhora, es mantindrà actiu el dispositiu d’inspecció creat per detectar irregularitats, que permet activar alertes automàtiques si es concentren diferents comunicats en un mateix edifici. Quan això passi, s’incoarà de manera automàtica un expedient disciplinari d’obres perquè els inspectors puguin verificar el compliment de la normativa abans que les obres s’acabin i evitar així irregularitats.

 

Etiquetes associades a la notícia