El parc d’habitatge públic creix amb la compra de dues finques a Ciutat Vella i Sant Martí

L’Ajuntament aprova comprar dues finques d’habitatges a Ciutat Vella i Sant Martí pel dret de tanteig i retracte. Es tracta d’un edifici de quinze pisos al carrer de Jaume Giralt, a l'entorn de Pou de la Figuera, i un altre de deu habitatges al carrer de Las Navas de Tolosa. A Pou de la Figuera, a més, s'ha donat llum verda a la cessió d'un solar al carrer de Montanyans i l’inici del procediment per expropiar-lo.

06/08/2022 09:58 h

Ajuntament de Barcelona

La finca del carrer de Jaume Giralt, a l’entorn de Pou de la Figuera, havia estat molt problemàtica per la desatenció del manteniment, durant anys, per part de la propietat. La intervenció municipal va permetre desallotjar-lo i des d’aleshores ha estat buit. Es tracta d’un edifici amb quinze habitatges i dos locals en bon estat, amb una superfície de 895 metres quadrats. La compra s’ha fet per un preu de 3,5 milions d’euros. Aquests pisos, buits i reformats, es podran lliurar els pròxims mesos en règim de lloguer.

El solar del carrer de Montanyans, 12, adjacent al mateix carrer de Jaume Giralt, és un espai d’uns 100 metres quadrats. Les gestions del Districte amb la propietat han permès desencallar el planejament i l’Ajuntament en farà l’adequació per convertir-lo en un espai de trobada per al veïnat i per generar noves activitats que dinamitzin l’entorn del Pou de la Figuera.

Pel que fa a la finca amb deu habitatges del carrer de Las Navas de Tolosa, al districte Sant Martí, té una superfície construïda de 696 metres quadrats i s’ha comprat per 1,3 milions d’euros. Sobre ambdós edificis s’ha exercit el dret de tanteig i retracte, de manera que en les dues operacions els preus als quals s’ha comprat estan per sota del mercat.

Gairebé 1.400 pisos comprats des del 2015

Amb la compra d’aquestes dues finques d’habitatges a Ciutat Vella i Sant Martí s’arriba als 1.349 pisos comprats des del 2015, entre els quals hi ha 43 finques senceres. Amb els habitatges adquirits, s’assegurarà el lloguer públic per a 3.265 persones. L’Ajuntament ha invertit des d’aleshores més de 150 milions d’euros en compres d’habitatge per destinar-lo a habitatge social.

Etiquetes associades a la notícia