Impuls municipal contra els desnonaments

El Servei d’Intervenció en Processos de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions (SIPHO) amplia l’equip i passa de 16 a 43 professionals per reforçar la mediació i la intervenció i aconseguir que les famílies es puguin quedar a casa seva. Durant el 2022, la unitat ha aconseguit suspendre prop de nou de cada deu ordres de desnonament.

27/03/2023 15:10 h

Ajuntament de Barcelona

El servei municipal de mediació en desnonaments fa la mediació entre els jutjats, les propietats immobiliàries i les famílies afectades i està integrat a les oficines d’habitatge de la ciutat.

Una de les novetats del servei és la incorporació d’un equip jurídic propi per reforçar l’equip de professionals de la mediació i la prevenció amb més eines per poder atendre els recursos amb més garanties. Les famílies també disposaran d’un únic professional de referència en tot el procés, un aspecte molt ben valorat per les famílies ateses perquè els ajuda a reduir l’angoixa i la incertesa que suposa el procés de pèrdua de l’habitatge.

Amb l’ampliació del servei els professionals disposaran de més temps i recursos, podran tenir informació dels casos amb més antelació i preparar millor la resposta activant tots els recursos disponibles de la cartera de serveis d’habitatge, com els ajuts al pagament del lloguer o l’entrada a programes socials com la borsa de lloguer municipal. L’objectiu és, sempre que sigui possible, que les famílies es puguin quedar a l’habitatge de manera estable a través de l’acord amb les propietats.

El contracte del SIPHO arriba a 5.091.112 euros, un import que assumirà el consistori municipal, i té una durada de dos anys amb la possibilitat de prorrogar-los dos anys més.

Més de 1.800 famílies van ser ateses pel servei el 2022

L’any passat el servei municipal de mediació en desnonaments va atendre 1.881 famílies noves, que representen un total de 4.357 persones, una tercera part de les quals són menors d’edat. El 49% d’aquestes famílies es troben en un procés de desnonament impulsat per grans tenidors, és a dir, societats i entitats financeres o bé particulars amb més de deu o quinze pisos.

Pel que fa a la situació en l’habitatge, el 40% dels processos es deuen a l’impagament del lloguer, el 30% a l’ocupació sense títol habilitant, el 14% a la finalització del contracte de lloguer i el 4% a execucions hipotecàries.

Durant el 2022 es van aconseguir suspendre el 77% dels processos de desnonament abans del dia assenyalat i un 10% es van aturar a porta. En total, el 87% dels desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat amb l’acompanyament del SIPHO no arriben a produir-se.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades