El Pregó dels Infants reclamarà el dret a participar

Un total de 668 alumnes de 21 escoles de primària i centres d'educació especial de Barcelona, reunits al CEM La Mar Bella, han rebut l'encàrrec de l'elaboració del Pregó dels Infants. El lema principal és el dret a opinar i participar dels nens i les nenes, i la lectura del text resultant es farà coincidint amb les Festes de Santa Eulàlia.

24/11/2022 09:56 h

Ajuntament de Barcelona

Segons la Convenció sobre els drets dels infants, els nens i les nenes tenen drets humans fonamentals, opinions i sentiments propis, i els reconeix els drets d’opinió i participació, entre els quals hi ha la llibertat d’expressió, de pensament, de consciència, de religió i d’associació i el dret d’accedir a la informació.

Per aquest motiu, la present edició del Pregó dels Infants posa sobre la taula la idea de poder opinar lliurement i la capacitat de formar una opinió sobre els temes que els infants consideren que els afecten, així com potenciar l’escolta activa respecte a altres opinions, sempre des del foment de la tolerància i el respecte.

Donar a conèixer els drets dels infants i les institucions municipals

El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un programa educatiu per fomentar la promoció i la difusió dels drets dels infants i el reconeixement dels nens i nenes com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, tal com recull la Convenció sobre els drets dels infants.

Així, s’anima els nens i nenes a analitzar i pensar el dret a la participació des d’una mirada àmplia, reflexionant i prenent consciència de la importància que tenen com a protagonistes en la construcció de la ciutat. El treball que es fa a l’aula al llarg de diversos mesos estimula la participació i la col·laboració i és una manera d’acostar els infants al coneixement de les institucions barcelonines.

Des de la primera edició, l’any 2004, hi han participat més de deu mil alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària i d’educació especial.