Més espai públic per al comerç i les terrasses de bars i restaurants

L’objectiu d'aquesta nova regulació és estimular la reactivació econòmica dels teixits comercials als barris, amb mesures que preveuen l’ampliació de l’ús de l’espai públic d'establiments comercials de manera temporal i excepcional

21/05/2020 18:08 h

Ajuntament de Barcelona

La fase 1 de desconfinament limita l’ús de les terrasses a un 50% de la capacitat. Amb l’ampliació de l’ús de l’espai públic, s’estima que el 93% de les 5.500 terrasses actuals podran mantenir o incrementar l’activitat comercial al carrer. A més, d’acord amb la situació derivada de la covid-19, la taxa de terrasses es redueix un 75% fins al 31 de desembre de 2020.

El nou decret (que podeu consultar en l’espai ‘Més informació’) s’ha desenvolupat amb la col·laboració dels actors econòmics implicats, el veïnat i els grups municipals per recollir el màxim de punts de vista.

Comerç al carrer

Per impulsar l’activitat del comerç minorista i de proximitat, es facilita que s’organitzin esdeveniments a la via pública en eixos i carrers comercials. L’ocupació de l’espai públic, que és temporal i ha de respectar les mesures de seguretat, prevenció i higiene, se sol·licita a través d’associacions de comerciants o entitats de comerç sense ànim de lucre.

També es posen en marxa mesures específiques per estimular l’activitat comercial als mercats municipals a través de l’ocupació temporal de l’espai públic contigu als establiments.

Per facilitar que es compleixin les mesures de seguretat i prevenció, l’Ajuntament repartirà 40.000 mascaretes als treballadors i treballadores del sector comercial.

Noves terrasses i ampliacions

L’Ajuntament de Barcelona impulsa l’activitat econòmica local de la de restauració, amb la reobertura de les terrasses i l’increment de la superfície destinada a aquesta activitat, amb les condicions i l’adopció de mesures d’higiene i prevenció que ha previst la legislació vigent i de manera compatible amb el gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania. Aquesta és una opció que ampliarà el nombre de clients dels establiments i en conseqüència, comportarà un increment dels ingressos i ajudarà a mantenir els llocs de treball del sector.

Per això, els destinataris d’aquesta disposició són els establiments de restauració o assimilats definits a l’Ordenança de terrasses, amb independència que comptin o no amb una llicència de terrasses vigent.

Perquè es pugui desenvolupar l’ampliació de l’espai públic per a l’activitat de terrassa cal definir uns criteris, destinats a delimitar les possibilitats d’ampliació i d’atorgament de noves llicències, que tindran un caràcter excepcional.

Vegeu els criteris establerts clicant l’enllaç següent:
Ampliació de vetlladors: preguntes freqüents

La normativa inclou tant l’ampliació de l’espai d’establiments que ja disposen de terrasses com l’atorgament temporal de llicències, d’acord amb les condicions d’ús de l’espai públic i els criteris que s’estableixen al nou decret.

  • Les ampliacions o llicències noves se sol·licitaran a través del portal de tràmits municipal
  • Per a consultes i informació, s’habilita un web específic i un telèfon d’atenció a través de Barcelona Activa: 900.533.175

Quan es poden ampliar les terrasses?
Un cop entra en vigor la fase 1 de desconfinament, s’inicia la gestió dels permisos i ampliacions, que s’implanten progressivament durant els dies següents.

On se situen les terrasses noves o les ampliacions?
Se situaran prioritàriament a la calçada, per exemple, en places d’aparcament o carrils de circulació contigus a la vorera.

Quins són els horaris d’obertura?
De diumenge a dijous, de 8 a 24 h, i divendres i vigílies de festius, de 8 a 1 h.