Activat el Protocol per situació de sequera de Barcelona en fase d’excepcionalitat

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’excepcionalitat hidrològica de la conca del Ter-Llobregat, que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual el Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat passa a fase d'excepcionalitat. El protocol estableix accions concretes d’estalvi d’aigua potable en serveis o activitats com els espais verds, les fonts ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles, amb l’objectiu de reduir el consum habitual d’aigua un 15% en l’ús domiciliari, comercial, industrial i en altres usos recreatius i un 50% en l’ús recreatiu que impliqui reg.

01/03/2023 16:35 h

Ajuntament de Barcelona

L’aplicació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat implica noves limitacions en l’ús d’aigua potable:

Jardins i espais verds

 • Es prohibeix el reg amb aigua potable en jardins i zones verdes, tant públics com privats.
 • Només es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes: amb gota a gota o regadora i en horari de 20.00 a 8.00 hores.
 • Es garanteix la plantació d’arbustos i arbres als carrers en obres perquè es tracta de zones que incorporen un sistema de reg gota a gota o amb aigua freàtica.

Aquestes mesures permeten un estalvi directe del 47,8% de l’aigua potable que es fa servir per regar a la ciutat, un total d’1,43 hectòmetres cúbics l’any. Es treballarà perquè la resta d’aigua emprada en el reg passi a ser freàtica.

Fonts

 • S’aturen totalment els brolladors de les fonts ornamentals.
 • Com a única excepció, en llacs artificials es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible per mantenir-hi la vida aquàtica.

Neteja urbana

 • La neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals es realitzarà amb la mínima despesa d’aigua indispensable i evitant, quan sigui possible, l’ús d’aigua potable. Actualment, aquestes mesures ja s’apliquen a la ciutat, que s’ha avançat als requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua: el 80% del servei de neteja de carrers i places ja es fa amb aigua freàtica, que s’ampliarà al 100%. Per tant, no es preveuen grans afectacions en el servei.
 • Es prohibeix a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d’aigua.

Rentat de vehicles

 • Només es permet la neteja de vehicles en els establiments comercials que ja disposen de sistemes de recirculació d’aigua.
 • Fora d’aquests establiments, només se’n poden rentar amb esponja i galleda els vidres, retrovisors i llums i les plaques de matrícula. Està prohibit netejar amb mànega.

Instal·lacions esportives i piscines

 • Amb aigua potable només es poden regar els camps esportius de gespa d’esport federat, amb un màxim de 450 m3/ha/mes. Es poden regar les superfícies que fan servir recursos hídrics alternatius, i disposen de les autoritzacions corresponents.
 • Es prohibeix omplir piscines, amb dues excepcions.

Més enllà de les restriccions, que es poden consultar en detall al web barcelona.cat/sequera, cal ser conscients de la necessitat de reduir el consum d’aigua i de no malbaratar-la en accions quotidianes. En aquesta pàgina es recullen consells per estalviar aigua i reduir-ne el consum a les llars fins a un 30%.

Els serveis municipals ja han aconseguit reduir un 11% el consum anual d’aigua des de l’últim episodi de sequera (del maig del 2007 al desembre del 2008), gràcies al reforç de les polítiques d’optimització i estalvi d’aigua, que han afavorit la substitució dels consums d’aigua potable (se n’ha reduït l’ús un 18%) per aigua freàtica (s’usa un 51% més).

La ciutat, que té un consum mitjà de 103 litres d’aigua per habitant al dia, molt inferior a la mitjana espanyola, de 134 litres, ha millorat en resiliència i està preparada per fer front a la sequera, per això no hi haurà afectacions rellevants a les llars.

Més informació

Notícies relacionades