Alliberament d’onze turons europeus criats en captivitat

La Fundació Barcelona Zoo participa en el projecte TuroCat, que treballa per recuperar aquesta espècie en perill d’extinció. Des de l’entrada en funcionament del programa l’any 2018 se n’han alliberat 24 exemplars.

05/03/2024 13:42 h

Ajuntament de Barcelona

Sis turons s’han portat a l’espai Raimat Natura de Lleida i cinc a l’Alt Empordà, on actualment viu la comunitat més gran d’aquests animals. En aquest cas, se’ls ha col·locat un xip per poder fer-ne el seguiment.

La desaparició progressiva del turó europeu, especialment remarcable al llarg els últims 30 anys, té com a causes principals la destrucció de l’hàbitat, els atropellaments, el control de depredadors amb verins, la hibridació amb la fura i l’ús de pesticides i rodenticides.

El projecte TuroCat va néixer
gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i d’una beca de la Fundació Barcelona Zoo. Hi participen diverses institucions i entitats.

La preservació d’espècies autòctones i la divulgació per apropar la biodiversitat del territori a la ciutadania són dos dels eixos principals del Zoo de Barcelona.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia