Menys contaminació acústica a la ciutat

Arran de l’augment de la sensibilitat dels ciutadans davant del soroll ambiental dels darrers anys s’han impulsat mesures per reduir la contaminació acústica de la ciutat en general i, especialment, a les zones on se superen els valors límit. A més, es treballa per protegir les zones tranquil·les contra l’augment de la contaminació acústica.

29/06/2021 16:38 h

Ajuntament de Barcelona

El trànsit, les grans infraestructures de transport, les activitats d’oci, les zones comercials i les activitats industrials són les principals fonts de soroll que generen molèsties als ciutadans i influeixen en molts casos en la seva salut i qualitat de vida. Però cadascú de nosaltres, a casa i al carrer, també podem generar sons i sorolls que, si bé ens pot semblar que no causen cap mena de molèstia, poden ser un destorb per als veïns i veïnes.

Com hi podeu contribuir?

A la llar o a la feina:

 • Insonoritzeu els espais de casa on feu alguna activitat sorollosa (màquines de cosir, instruments musicals…).
 • Distribuïu els espais de l’habitatge de manera que els espais de descans quedin més aïllats del soroll.
 • Feu les obres de la manera menys sorollosa possible i fora dels horaris de descans.
 • Instal·leu adequadament els aparells més sorollosos (el d’aire condicionat, per exemple) per reduir-ne l’impacte acústic i manteniu-los en bon estat per evitar que facin massa soroll.
 • Eviteu els cops de porta o d’altres objectes contra el terra o les parets de casa.
 • Eduqueu els animals domèstics perquè els seus sorolls no ocasionin molèsties al veïnat.
 • Tingueu cura a l’hora d’organitzar festes privades i populars a fi que no afectin el descans dels veïns i veïnes.
 • Utilitzeu els aparells o altaveus de ràdio, televisió o música a volums que no destorbin la tranquil·litat dels veïns.
 • Aneu amb compte a l’hora de fer ús d’alguns electrodomèstics en horari de descans nocturn.

Al carrer:

 • Conduïu pacíficament i eviteu accelerades innecessàries.
 • Feu servir el clàxon només quan sigui del tot justificat.
 • Mantingueu en bon estat els vehicles i controleu el nivell de soroll.
 • Si conduïu una motocicleta, reviseu el tub d’escapament i eviteu fer accelerades brusques.
 • Feu servir sempre al vehicle elements mecànics homologats dins la normativa de circulació vigent.

Etiquetes associades a la notícia