Reducció de tres decibels de mitjana als àmbits tensionats acústicament

Les actuacions realitzades als àmbits tensionats acústicament han permès reduir entre 1 i 5 dB(A) el soroll nocturn a diferents barris, 3 decibels de mitjana. Les mesures que s’han desplegat han estat la reducció dels horaris de les terrasses, de locals de restauració o d’establiments alimentaris. El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la ciutadania, just per darrere de la contaminació de l’aire.

03/04/2023 13:17 h

Ajuntament de Barcelona

Els àmbits on s’han aplicat les mesures han estat:

  • L’Eixample: al carrer d’Enric Granados s’hi ha pogut constatar una reducció de soroll d’entre 2 dB(A) al tram superior del carrer i de fins a 5 dB(A) al tram inferior.
  • Ciutat Vella: el soroll ha disminuït per sobre dels 2 dB(A) en l’àmbit del carrer de Joaquín Costa, la Paloma i els seus entorns, i fins a 3,5 dB(A) a la plaça de George Orwell.
  • Sants-Montjuïc: als jardins de la Mediterrània s’han reduït més de 5 dB(A) els nivells des de l’entrada en funcionament de la reducció dels horaris de les terrasses.
  • Gràcia: a les places la reducció del soroll ha estat d’entre 1 i 2,5 dB(A).

Actualment, s’estan elaborant els plans específics de mesures de reducció del soroll nocturn en diferents àmbits, com la zona anomenada triangle lúdic, a Sant Martí; el carrer de l’Allada-Vermell i la plaça de Sant Cugat, al Born; el carrer de Miquel Pedrola i Alegre, a la Barceloneta, i la plaça de la Virreina, a Gràcia. També s’està elaborant la diagnosi als àmbits del carrer de Rogent, al Clot; als eixos dels carrers Nou de la Rambla, de Blai i Blesa, al Poble-sec, i als carrers de Tusset i Aribau, al districte de Sarrià – Sant Gervasi.

Paral·lelament al desplegament d’aquestes mesures, es continua treballant en la redacció dels plans específics a la nova zona acústica de règim especial (ZARE) del passeig del Born i de les que ja existeixen als districtes de Gràcia i Ciutat Vella.

El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut de la ciutadania, just per darrere de la contaminació de l’aire. Durant el dia la principal font de soroll ambiental és el trànsit, i durant la nit, l’oci nocturn i el trànsit.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades