Impuls dels grups de recerca científica

El Barcelona Deep Tech Node ha concedit 225.000 euros en total a cinc grups de recerca científica universitaris, seleccionats per un jurat especialitzat. L’objectiu de les anomenades ‘proves de concepte’ és accelerar l’estat de maduració de les tecnologies desenvolupades pels grups, que busquen donar resposta a grans problemes de la societat, com el canvi climàtic, la sequera o la cura de malalties.

05/01/2024 10:17 h

Ajuntament de Barcelona

A més, es pretén facilitar l’accés dels projectes a fonts de finançament, accelerar el desenvolupament tecnològic i escurçar els terminis d’arribada al mercat. També es faran estudis de mercat, es formalitzaran patents i es faran presentacions en fòrums d’inversió, entre altres.

Barcelona Deep Tech Node és una aliança municipal per impulsar projectes tecnològics i innovadors. A més de Barcelona Activa en formen part la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya.

Les institucions membres han signat un nou acord per donar continuïtat a la iniciativa per impulsar noves empreses emergents cientificotecnològiques durant els propers quatre anys i per renovar el compromís per donar suport i impuls a tot l’ecosistema de la tecnologia profunda.

Els projectes de recerca seleccionats per a les proves de concepte han estat els següents:

  • El projecte ResisChip, que té com a objectiu desenvolupar una nova tecnologia per a la detecció ràpida i precisa de les resistències bacterianes amb un test ràpid. ResisChip proposa un nou mètode de detecció que combina un xip d’àcid ribonucleic d’alta sensibilitat i de detecció ràpida amb un anticòs patentat pel grup, que permet identificar milers d’espècies bacterianes i gens de resistència a partir de les mostres clíniques. Lideren el projecte Albert Quintana i el seu equip del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, de l’Institut de Neurociències (INc-UAB), amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí.
  • El projecte Neuroresolució, que té l’objectiu de desenvolupar una nova estratègia terapèutica per tractar els traumatismes que afecten el sistema nerviós central i les malalties degeneratives. L’investigador Rubèn López Vales, amb el Grup de Neuroplasticitat i Regeneració del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de l’Institut de Neurociències (INc-UAB), estudia com es pot desenvolupar una teràpia neuroresolutiva per a lesions i malalties del sistema nerviós central.
  • El projecte N2B2, que permet engegar i apagar els sistemes de calefacció o refrigeració d’un edifici en el temps òptim mitjançant un control predictiu. Per fer-ho, requereix dades històriques de quatre paràmetres durant un període d’un any. L’N2B2 és una solució tancada i, un cop finalitzat el procés d’aprenentatge del bot, el sistema ja funciona tot sol, tot i que s’hi podran introduir ajustos per augmentar la precisió de les prediccions segons l’ús real de l’edifici on s’actuï. L’investigador principal és Miquel Casals Casanova, amb el seu equip del Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC), de la UPC.
  • La tecnologia de CP4C, que s’enfoca en el tractament del càncer d’os i la regeneració de teixits mitjançant líquids tractats amb plasma-gas (PTL). Es tracta d’una teràpia innovadora menys agressiva però altament eficient per erradicar el càncer d’os, amb la possibilitat de regenerar el teixit ossi afectat després de la resecció quirúrgica del tumor. Aquesta tecnologia l’està desenvolupant l’equip de PlasmaMedLab, de la UPC, liderat per la investigadora Cristina Canal Barnils.
  • El projecte Hyperractivity, que proposa una solució innovadora per al tractament d’aigües residuals, a través d’un reactor electroquímic tubular de descontaminació i desinfecció d’aigua. L’investigador principal del projecte és Ignacio Sirés Sadornil, amb l’equip del Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient (LEMMA), de la UB.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia