Acord inicial per fer obligatori l’ús del casc per circular amb patinets elèctrics

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles perquè sigui obligatori l’ús del casc homologat per circular amb vehicles de mobilitat personal (VMP). La normativa estableix que l’ús dels patinets elèctrics ha de ser unipersonal i que ni aquests vehicles ni les bicicletes poden circular per les voreres. També fixa que els VMP i les bicicletes s’han d’estacionar lligats a les zones habilitades.

14/02/2023 18:01 h

Ajuntament de Barcelona

Amb la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, la normativa municipal s’adapta a l’estatal per millorar la seguretat viària i la convivència amb els vianants. La novetat més important és que s’hi inclou una regulació específica per als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics.

Què s’incorpora a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles?

Vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics:

  • És obligatori l’ús d’un casc de protecció homologat.
  • Són vehicles unipersonals.
  • Han d’incorporar llum davantera i posterior, llum de fre i avisador acústic.
  • No es pot circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes reglamentàriament ni amb presència de drogues.

Bicicletes i vehicles de mobilitat personal:

  • Està prohibit circular per les voreres, amb dues excepcions: als espais habilitats i en el cas de menors de 12 anys i acompanyants.
  • En cas de situacions d’aglomeració de vianants, els usuaris de VMP i bicis han de baixar dels vehicles.
  • Només es podran estacionar, lligats, als espais habilitats.
  • Hi ha condicions específiques per als usos d’aquests vehicles per a la distribució urbana de mercaderies.

Paral·lelament a la tramitació per modificar l’ordenança, s’ha obert un procés participatiu a través de la plataforma municipal Decidim, perquè la ciutadania hi pugui fer aportacions.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades