El casc serà obligatori per a qui condueixi patinets elèctrics

La modificació de la normativa municipal, que s’adapta a la nova llei estatal, inclou l’obligació de portar casc per conduir patinets elèctrics. També estableix l’ús unipersonal dels vehicles i l’obligació de baixar-ne en cas d’aglomeracions de vianants. A més, ni els vehicles de mobilitat personal (VMP) ni les bicicletes poden circular per les voreres, tret que hi hagi espais específics habilitats, amb l’excepció dels menors de 12 anys i els seus acompanyants.

20/01/2023 14:56 h

Ajuntament de Barcelona

Els patinets elèctrics poden anar a una velocitat màxima de:

  • 10 km/h si circulen per carrils bici a les voreres sense separació física de l’espai de vianants i els parcs públics, tret de les zones verdes.
  • 25 km/h si circulen per carrers 30, carrils bici amb separació física de l’espai de vianants i túnels viaris amb infraestructura ciclista.
  • No poden circular per la resta d’espais.

L’estacionament dels VMP queda restringit als espais habilitats i s’han de lligar amb els ancoratges.

La modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles s’ha iniciat en la Comissió de Govern, i ara es tramitarà en comissió.

En paral·lel s’ha obert un procés participatiu i s’hi poden fer aportacions a través del web Decidim.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades