La “Taula ciutadana per una nit cívica i segura” es posa en marxa

Administracions, cossos policials i associacions ciutadanes, de comerciants, de restauradors i del sector de l’oci nocturn han constituït la “Taula ciutadana per una nit cívica i segura” amb l’objectiu d’analitzar les concentracions nocturnes a l’espai públic i proposar solucions per fer front a l'incivisme.

11/11/2021 18:54 h

Ajuntament de Barcelona

La taula té sobretot la finalitat de recollir propostes i s’ha demanat a tots els integrants que hi aportin suggeriments, tant de caràcter general com de relacionats directament amb els àmbits d’actuació propis de cadascun. L’anàlisi de les activitats d’oci nocturn i les propostes que es facin en aquest debat ciutadà serviran de referent per al disseny d’estratègies municipals, com el Pla d’actuació per una nit cívica i segura, que s’elaborarà i es presentarà en properes reunions de la taula ciutadana i que oferirà accions concretes per abordar les diferents dimensions del fenomen, tant de policials com de gestió i manteniment de l’espai públic, gestió de conflictes, neteja, comunicació i sensibilització, districtes, inspeccions, processos de mediació, sancions o mesures alternatives o de suport a activitats d’oci alternatiu.

Actuacions actuals

En aquests moments ja es porten a terme mesures en aquesta línia, com una prova pilot de mediació i altres mesures d’intervenció a la zona del carrer de Pere IV, que coordina els establiments d’oci dels voltants, la Guàrdia Urbana i els serveis de prevenció del Districte de Sant Martí per buscar mesures per reduir l’impacte de la concentració massiva de persones al carrer. També s’actua a través de l´ús de promotors itinerants per reduir les molèsties provocades pel soroll, la instal·lació de sanitaris portàtils en algunes zones, entre altres mesures que estan aplicant els districtes.

Paral·lelament, el Servei de Gestió de Conflictes també està elaborant una diagnosi social de l’ús intensiu de l’espai públic amb l’objectiu de poder conèixer quin és el perfil de les persones que s’hi concentren en horari nocturn, per poder trobar la millor resposta interinstitucional.

També s’han reforçat els dispositius de la Guàrdia Urbana de control de l’espai públic, coordinats amb el cos de Mossos d’Esquadra, prioritzant el descans veïnal i el compliment de les mesures sanitàries i de les ordenances municipals per fer front a la pandèmia. S’han intensificat els controls als establiments de restauració i les botigues de conveniència que venen alcohol, i al mateix temps s’ha potenciat la interlocució amb el veïnat de les zones més afectades pel fenomen des del primer dia i de forma periòdica per poder trobar les solucions més adients.

Etiquetes associades a la notícia