Antídots, un joc de cartes per combatre la soledat no volguda

És un joc intergeneracional que es repartirà entre els espais per a infants i de lleure de l’Ajuntament i que convida els i les participants a posar sobre la taula el que pensen i senten sobre la soledat, com l’aborden i com se’n surten. La iniciativa forma part de l’estratègia municipal contra la soledat.

17/06/2022 13:45 h

Ajuntament de Barcelona

Un dels seus objectius principals és generar conversa, acció fonamental per ajudar a paliar l’impacte negatiu derivat de les situacions de soledat viscudes per les persones protagonistes.

Antídots és un joc divertit que permet expressar emocions i sentiments. A la vegada, però, actua com a estratègia, mètode i recurs per a la presa de consciència i la transmissió de missatges, facilitant l’adquisició de coneixements, incentivant comportaments, transmetent valors i fomentant l’esperit crític i la reflexió.

També facilita aprenentatges socials com compartir, cooperar i treballar en equip, permet canviar de rol i identificar-se amb els altres i fomenta l’autoestima i la confiança en un mateix.

És un joc per a totes les edats i situacions, que fomenta diverses habilitats, promou la creativitat i estimula l’articulació d’estratègies i accions individuals i comunes per detectar i afrontar la soledat.

Etiquetes associades a la notícia