Repte per trobar solucions per reduir els sinistres de moto

Els projectes escollits, que s’aplicaran a la ciutat i tenen una dotació econòmica total de 200.000 euros, s’emmarquen en la iniciativa Barcelona Innova Mobility Lab, que impulsa proves pilot per a la millora de la mobilitat.

20/01/2023 13:23 h

Ecologia Urbana

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la col·laboració del comissionat de l’Agenda 2030 i de BIT Habitat, i Fira de Barcelona, a través del saló Tomorrow.Mobility World Congress, impulsen un repte internacional per a empreses, empreses emergents, universitats i centres d’innovació per trobar solucions urbanes que tinguin per objectiu reduir la sinistralitat relacionada amb les motocicletes.

Barcelona és una de les ciutats europees amb més presència de motos i ciclomotors, que representen un 33 % del cens total de vehicles, i els conductors de motos suposen el 86% dels ferits greus en sinistres, segons el balanç de sinistralitat viària del primer semestre del 2022.

En què consisteix el repte? Els projectes es poden orientar a resoldre la sinistralitat des de la innovació conductual, és a dir, amb solucions relacionades amb els hàbits de conducció, i de la innovació tecnològica.

A qui va dirigit? El repte s’adreça a empreses, empreses emergents, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, associacions i fundacions, que tenen fins a l’1 de març per presentar-hi els projectes.

Quina és la dotació econòmica? Cada proposta guanyadora tindrà una dotació d’entre 40.000 i 100.000 euros, que correspondran com a màxim al 80% de l’import total de la solució proposada. La dotació total del projecte és de 200.000 euros, que es repartiran entre les propostes guanyadores.

Quin és el calendari d’execució? El temps d’execució de les propostes escollides és de 18 mesos, dels quals la fase pilot ha de comprendre un mínim de sis.

Quins són els criteris de valoració? La proposta ha de ser aplicable en un entorn real a curt termini i ha de definir, en aquest sentit, l’espai de desplegament. A més, ha d’aconseguir resultats quantificables i perdurables en el temps en relació amb la seguretat de motociclistes i tercers. Així mateix, es valorarà el component innovador i diferencial tant de les metodologies i els recursos utilitzats com de l’execució.

Un comitè d’experts valorarà la qualitat tècnica dels treballs presentats i escollirà la solució guanyadora, que podria ser aplicada a Barcelona durant aquest mateix any.

Projecció internacional: els projectes participaran en la propera edició de Tomorrow.Mobility, que tindrà lloc al novembre conjuntament amb l’Smart City Expo World Congress a Fira de Barcelona. Els guanyadors podran accedir a un espai de treball a Fira de Barcelona i disposaran de serveis d’assessorament i accés a dades municipals.

Accés a les bases del repte.

Barcelona Innova Lab Mobility

El repte s’ha llançat en el marc de l’Agenda 2030 i el conveni de col·laboració signat el desembre passat per l’Ajuntament de Barcelona i la DGT per reduir els accidents de motocicletes a la ciutat. S’emmarca en la iniciativa Barcelona Innova Lab Mobility, impulsada per BIT Habitat amb el suport del comissionat de l’Agenda 2030, amb la voluntat de potenciar i facilitar l’execució de proves pilot i nous projectes en l’àmbit de la mobilitat urbana intel·ligent i sostenible per tal de diversificar l’economia de la ciutat i consolidar Barcelona com la capital de la innovació en mobilitat del sud d’Europa.