Nova proposta de pressupost per maximitzar els recursos de la ciutat per al 2024

El nou projecte de pressupost municipal arriba als 3.807 milions d’euros, un 5,9% més que el del 2023. Es tracta d’una proposta similar a la que no es va arribar a tramitar al mes d’octubre, amb l’afegit de 71,9 milions d’euros addicionals que l’Estat va anunciar que transferiria. Se centra a garantir l’atenció social i el benestar de la ciutadania, impulsar la transformació dels barris i dinamitzar l’economia. En la Comissió Extraordinària d’Economia i Hisenda se li ha donat tràmit amb l'aprovació inicial i comença el període d'exposició pública per a la presentació d'al·legacions.

15/02/2024 14:36 h

Ajuntament de Barcelona

L’objectiu de presentar una nova proposta pressupostària és garantir i maximitzar els recursos disponibles i la capacitat inversora de la ciutat, limitada amb la pròrroga pressupostària vigent, sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania. L’aprovació del nou pressupost representa poder donar ús a 715 milions d’euros, entre l’ordinari i les inversions, i poder tirar endavant tots els projectes en curs.

Els serveis socials, la prioritat

Es preveu un creixement dels recursos disponibles, fins a arribar a 2.940,1 milions d’euros, un 6,9% més que el 2023. Les polítiques amb més despesa corrent són les següents:

  • Serveis socials i promoció social, amb 438,7 milions d’euros, amb l’atenció a la dependència, el suport en la cobertura de necessitats bàsiques de famílies vulnerables i els allotjaments d’emergència per la crisis habitacional com a partides principals.
  • Es destinaran 419 milions d’euros a l’endreça i el manteniment de l’espai públic, que inclou partides com la neteja, la recollida de residus o el clavegueram.
  • El tercer gran grup de la despesa són les mesures de seguretat i prevenció, en què es destinen un total de 396 milions d’euros.

Més inversió

Es preveu una inversió total a la ciutat de 944 milions d’euros. Aquesta xifra inclou els 777,6 milions d’euros propis de l’Ajuntament, que és la xifra més elevada dels últims 15 anys, i els 152,7 milions d’euros de les actuacions per ampliar el parc públic d’habitatge que es faran a través de BSM i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

Els grans projectes estratègics de transformació de la ciutat tenen una translació econòmica en el pressupost del 2024. És el cas de la Rambla, on s’han previst 8 milions d’euros dels 48 que s’hi destinaran durant tot el mandat, o els primers 6 milions d’euros per al cobriment de la ronda de Dalt, dels 34 previstos, que s’hi injectaran entre el 2024 i el 2027.

En el cas del Pla de barris, i complint els compromisos assumits, s’ha previst una inversió de 30 milions d’euros l’any 2024. A més, s’invertiran 13,6 milions d’euros en el primer any del Pla de climatització de les escoles, que preveu prop de 100 milions d’euros fins al 2029, que es finançaran amb part dels ingressos provinents de la fiscalitat turística.

A més, s’invertiran 14,4 milions d’euros en la millora de la xarxa d’aigües freàtiques per fer front a la sequera, 12,9 milions d’euros en la reforma del Mercat de l’Abaceria i 15,3 milions d’euros en centres educatius. També hi ha previstos 14,6 milions d’euros per continuar les obres en curs a la via Laietana i 11,5 milions d’euros per dur a terme la transformació de la ronda de Sant Antoni.

Una proposta responsable que manté la solvència financera

La proposta de pressupost representa prop del 4% del PIB de la ciutat i s’ha elaborat responent a criteris de prudència i responsabilitat per garantir els principis de solvència de l’Ajuntament, que reconeixen i avalen les diferents agències de ràting.

S’ha fixat com a objectiu incrementar l’estalvi brut i es preveu destinar més d’un 15% dels ingressos corrents a inversions. El nivell d’endeutament se situa en el 31,2%, i la mitjana de pagament als proveïdors, en 21,7 dies, per sota dels límits que marca la llei.